Brieven

Brieven 24/10/2018

Rosanne Hertzberger

Niet op de man graag

Als je inhoudelijk geen weerwoord hebt, ga je het op de man spelen. Bij klimaatactivisten is dat meer regel dan uitzondering. In Elsevier geven mijn collega Dick Thoenes en ik een overzicht van de huidige stand van klimaatzaken, met als conclusie dat we daarover nog maar weinig weten. Echter, gebaseerd op de veronderstelling dat de mens het aardse klimaat naar zijn hand kan zetten, heeft Rutte III een miljarden kostend klimaatbeleid geformuleerd. Dat aan de orde stellen, wekt grote ergernis op bij de klimaatbeweging. Helaas gaan protesten niet in op de inhoud, maar richten zij zich op de boodschappers. Verwensingen zijn aan de orde van de dag.

Rosanne Hertzberger maakt het in haar column (Legt de wetenschapper het af in bullshitbingo?, 20/10) helemaal bont. Op grond van leeftijd mogen senior wetenschappers hun kennis en ervaring niet meer delen met jongere generaties. Ze moeten voortaan hun ‘bullshit’ voor zich houden. Zelfs leeftijdsdiscriminatie wordt in stelling gebracht om nieuwe klimaatinzichten buiten de deur te houden.

Ik herhaal nog eens onze Elsevierboodschap: 1) Wees geen naïeve klimaatmaker maar een goede rentmeester en 2) Investeer in schoon aardgas en veilige kernenergie.

Namenmonument

Er was geen inspraak

Er bestaat verschil van mening over het namenmonument voor alle Nederlandse slachtoffers van de Holocaust, over waar het zou moeten komen en hoe het eruit zou moeten zien (NRC 18 en 19/10). Dat is allemaal erg naar, zeker bij zo’n ongelofelijk zwaarwegend project. Maar er kan geen verschil van mening bestaan over feitelijke gebeurtenissen. Een feit is dat er onzorgvuldige procedures zijn gevolgd en dat er geen enkele vorm van inspraak is geweest. Er bestaat een totaal en zeer gedetailleerd overzicht van de hele procedurele gang van zaken. Dat is voor iedereen beschikbaar op de site van Buurtorganisatie 1018. Wie belangstelling heeft voor deze hele discussie zou kennis moeten nemen van die feiten.


bestuurslid Plantage-Weesperbuurtvereniging

Politie

Handhaaf orde steviger

Het is verontrustend dat de politie steeds minder in staat blijkt haar eigen veiligheid te garanderen. Zie de voetbalrellen in Breda afgelopen zondag, waarbij ‘supporters’ intrapten op oproerpolitie. Als de politie zichzelf niet kan beschermen, zal zij ook hulpverleners, brandweerlieden en de gewone burger niet kunnen beschermen. Een griezelig idee. Geweldsinstructies gebaseerd op het toepassen van ‘proportioneel geweld’ schieten hier schromelijk tekort en daar is niet alleen de politie maar vooral ook de politiek verantwoordelijk voor. Als je de aanwijzingen van de politie niet opvolgt is daar de wapenstok, de rubberen kogel en zelfs de echte. In de Bijbel slaat Paulus de spijker op de kop als hij ons opdraagt om geweldenaars in toom te houden, en opmerkt: de overheid „draagt het zwaard niet tevergeefs” (Romeinen 13:4). Wij proberen naïef orde af te dwingen met een stadionverbod en wat taakstrafjes.

Correcties/aanvullingen

Bevolking Georgia

In het artikel Minder kiezers graag (20/10, p. 14-15) staat: „De Zuidelijke staten hebben vanouds een overwegend Afrikaans-Amerikaanse bevolking (in Georgia zo’n 60 procent).” In feite hebben zij een groot aandeel in de bevolking, maar in geen enkele staat een meerderheid. In Georgia is het aandeel ‘Black or African-American’ volgens de laatste volkstelling (2010) 30,5 procent.

Wim Kok

Boven de bijdrage van Arend Hilhorst over Wim Kok (22 oktober, pagina 10) stond de kop Wim Kok kende zijn beperkingen. De kop die Hilhorst zelf boven zijn stuk had gezet, luidde: ‘Wat vind je er zelf van Arend?’