Geestelijke gezondheidszorg

Inspectie gaat instellingen aanspreken op lange wachtlijsten

Om wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg aan te pakken, gaat de inspectie daar extra op letten. Vooral de vraag of de instelling in kwestie iets aan eventuele problematiek had kunnen doen, zal standaard onderdeel worden van inspectiebezoeken. De wachtlijstenproblematiek in de ggz, speelt al twee jaar. In juli publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit een kritisch rapport over de wachttijden. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) maakt zich hierover al langer boos . Hij dreigde in april verzekeraars die patiënten in de geestelijke gezondheidszorg niet snel genoeg helpen te beboeten. De maatregel om wachtlijsten onderdeel van inspecties te maken komt op zijn verzoek.

Commentaar pagina 17