Brieven

Elitecultuur wordt van generatie op generatie doorgegeven

De corporale cultuur wordt in stand gehouden door een traditie van ons kent ons, van generatie op generatie doorgegeven. Van democratie van buitenaf moet men binnen dergelijke culturen niets hebben. Van inmenging door het grote publiek evenmin. Aanbevelingen van hoogleraren veranderkunde (Corpora moeten leden toelaten door loting, 17/10) zullen weinig veranderen. En lotingsystemen zijn al helemaal onacceptabel. De groepsmoraal is heilig, al zal men dat niet openlijk belijden.

Om in een elitecultuur te worden toegelaten moeten de rotte appels van de volbloed goudrenetten worden gescheiden. Om er zeker van te zijn dat men bij nieuwe lichtingen met personen te maken heeft met voldoende stamina, doorzettingsvermogen en de juiste karakterstructuur om bij de ‘adel’ te mogen horen, worden zij opgeleid via sportclubs en worden buitenstaanders aan zware ontgroeningrituelen onderworpen. Wie al generaties van ouder op kind tot de juiste groep behoort, kan op een voorkeursbehandeling binnen het systeem van vrije coöptatie rekenen. De nieuwkomers moeten zich bewijzen door roomser dan de paus te zijn. Het zijn de moderne sociale variaties van survival of the fittest. De werkelijke elitaire cultuur van het corps in Leiden bevindt zich in families, hockey-, tennis-, roei- en golfclubs en studentenhuizen. Op wat zich daar afspeelt, hebben de staat, de universiteit of het officiële bestuur van sociëteit Minerva nauwelijks vat.

Wijsheid achteraf leert: uitsluitend voortschrijdend inzicht en evolutie van overtuiging zal helpen.


voormalig lid Minerva, oud-preses Quintus