Recensie

Matroesjka’s technocabaret levert tenenkrommend commentaar

Recensie Matroesjka probeert uit alle macht relevant, actueel cabaret te maken, maar heeft eigenlijk bar weinig te vertellen.

foto Robin Alysha Clemens

‘We hebben wéér geen moslims in de zaal vanavond”, constateren Lisa Loeb (29) en Janneke Rinkema (30) van cabaretduo Matroesjka aan het begin van Brainwash. Deze opmerking, die volgt op een grappig lied waarin de spelers hun eigen progressieve bubbel op de hak nemen, had het begin kunnen zijn van een scherpe, kritische cabaretvoorstelling.

Helaas weet Matroesjka er slechts één flauwe grap uit te peuren: „Ik zie duidelijk een man met een baard zitten.” „Nee joh, dat is een hipster.” Die grap is typerend voor de kwaliteit van Matroesjka’s tweede voorstelling, die het niveau van de bonte avond zelden ontstijgt.

Vooral pijnlijk is dat Loeb en Rinkema uit alle macht proberen om relevant, actueel cabaret te maken, terwijl ze eigenlijk bar weinig te vertellen hebben. Hoewel ze hun typetjes goed spelen, bieden de sketches zelden een originele kijk op actuele onderwerpen als #metoo, anti-vaccinatie of euthanasie.

Foto Robin Alysha Clemens

Het engagement ligt er bovendien zó dik bovenop dat het onbedoeld pathetisch wordt, zoals in een lied over het taboe op depressie: ‘Wij doorbreken het taboe / maak depressie bespreekbaar / want dan komt het goed.’ Een beetje moralisme is niet erg, maar dan moet je je mening wel scherp of grappig onder woorden kunnen brengen.

Zingen kunnen Rinkema en Loeb, beiden geschoold aan de jazzopleiding van het conservatorium, wél, al zijn ook hun up-tempo liedjes niet overtuigend. Zelf spreekt Matroesjka van ‘technocabaret’. Dat klinkt stevig, maar de muziek staat zo zacht dat de beats ieder effect missen. Bovendien matchen de technobeats niet met de keurige dictie en dito teksten.

Met deze combinatie van hip bedoelde liedjes en tenenkrommend commentaar op de actualiteit voelt Matroejska vooral als een slechte parodie op een cabaretgroep. Jammer, want na een goed ontvangen debuut en een nominatie voor de Annie M.G. Schmidtprijs, verwacht je meer en beter.