Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

Veel lezers tastten afgelopen week in het duister. Waarheen? Waarvoor? Waarom heeft NRC een podium geboden aan het essay ‘God bestaat, er is bewijs’ (13/10) van René van Woudenberg. De filosoof zelf vond de kop ook wel „iets affirmatiever” dan hij bedoelde, maar hij meende het wel: er is wetenschappelijk bewijs dat aannemelijk maakt dat het bestaan van God de beste verklaring is voor „de ordelijkheid van de fysische wereld”.

Een week na publicatie kunnen we wel concluderen dat er voor veel lezers spanning staat op de relatie tussen geloven en denken. Of meer precies: op het idee dat je kunt zoeken naar godsbewijs. Er kwamen 65 mails in onze inbox binnen, op de site staan inmiddels 169 reacties, en Van Woudenberg zelf ontving naar eigen zeggen nog eens honderden mails. Sommige lezers prijzen eerst Van Woudenbergs „boeiende essay” dat ze „met meer dan gewone interesse” hebben gelezen, om het daarna tot in de diepte met Van Woudenberg oneens te zijn. De toon blijft beschaafd, al klinkt hier en daar getergdheid door: „Ik heb enige dagen gewacht met het lezen van het essay [...]. Ik was al bang dat de inhoud weinig verheffend zou zijn, maar het betoog was nog erger dan ik vermoedde”, schreef bijvoorbeeld Roel Rutten.

Je kunt niet zeggen dat onze lezers Van Woudenberg niet serieus nemen. Ze zijn er echt voor gaan zitten. De reacties zijn opvallend uitgebreid en zorgvuldig geformuleerd: lezers citeren Kant, Hegel en Popper, hun bijdragen bestaan soms uit meer dan 1.500 woorden. Een lezer (Carola Kloos) betoogt bijvoorbeeld dat Van Woudenberg zijn ideeën van Thomas van Aquino heeft afgekeken wiens redenering definitief is weerlegd door de Britse filosoof Antony Flew in zijn boek God & Philosophy (1966).

We kunnen onmogelijk alle bijdragen van persoonlijk commentaar voorzien. Een aantal brieven drukten we dinsdag af. In dit katern staat een reactie van de Vlaamse filosoof Maarten Boudry (De sluipmoord op God, pagina 8-9). We komen er ongetwijfeld nog op terug – deo volente.

chef Opinie