Brieven

Brieven

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Wij zijn ons bewust van de pijn”, schreven kardinaal Eijk en Broeder Bernardus op 13/10 in NRC als reactie op mijn artikel (Nee, voor mij is het zo niet goed gemaakt) en dat van Karlijn van Doorn (Laat de kerk misbruik echt erkennen) op 29/9. Zij vergaten om eronder te zetten: „aber können nichts dafür” (‘maar we kunnen er niets aan doen’). Dit in navolging van de schijnheilige bisschop Simonis die over het misbruik in de Kerk meende te moeten zeggen: „Wir haben es nicht gewusst”. Het is zo makkelijk om boete te doen zonder enige sanctie. En welke ongelooflijke dooddoeners weten zij nu te presenteren en de misdaden te houden langs de eigen regels en wetten. De wereld is groter dan Vaticaan-Vrijstaat. Waarom wordt nooit duidelijk onderkend dat hier sprake is van crimineel gedrag, wat dit instituut tot criminele organisatie maakt? We krijgen slechts zwakke excuses en zalvende teksten als obligate reactie. Zijn Simonis en het door Joep Dohmen prachtig gepresenteerde rijtje van misdadigers ooit ter verantwoording geroepen en bestraft? Op geen enkel niveau heeft deze RK Kerk ooit zichtbaar kunnen maken hoe misdaden te stoppen en te bestraffen. Hier worden zaken bedekt met de mantel der ‘liefde’! Moeten we maar net doen alsof zij zich erg hebben ingeleefd in het door hen aangerichte kwaad? Mocht hier al sprake zijn geweest van enige intentie tot berouw, dan blijft dat buitengewoon bedenkelijk zonder enige erkenning in recht en schuld. Ik heb hun biecht gelezen maar kan daar geen penitentie aan verbinden.