Minister: titels voor mbo-studenten sympathiek voorstel

Volgens GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil is er maatschappelijk te weinig erkenning voor de opleiding en het werk van mbo’ers.

ROC Bijlmer in Amsterdam.
ROC Bijlmer in Amsterdam. Foto Robert van 't Hoenderdaal/Getty Images

Moeten afgestudeerde mbo’ers net als afgestudeerde hoogopgeleiden een titel kunnen voeren? Minister van Engelshoven (OCW, D66) wil de komende tijd onderzoeken wat mbo-studenten er zelf van vinden. Het plan van GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil noemt zij een “sympathiek idee”.

Özdil stelde vrijdag in dagblad Trouw dat afgestudeerde mbo-studenten “geen symbool van erkenning krijgen voor hun vakmanschap”. Özdil wil daarom dat mbo’ers na hun afstuderen dan wel de titel Skilled (Sk.), Craftsman (Crf.) of Expert (Exp.) mogen voeren. De minister zegt nu serieus te willen kijken of studenten hier behoefte aan hebben.

Volgens Özdil zou zo’n titel vooral symbolisch bedoeld zijn, maar is deze evengoed wel belangrijk. Eind mei besloot Van Engelshoven al dat mbo’ers vanaf studiejaar 2020-2021 ook officieel ‘studenten’ worden genoemd in plaats van deelnemers, om recht te doen aan hun studiestatus.

Maatschappelijke erkenning

De maatschappelijke erkenning voor de opleiding en het werk van mbo’ers, kan volgens het ministerie nog “altijd beter”. De titelwijziging van ‘deelnemer’ naar ‘student’, waarmee mbo’ers in de toekomst ook gebruik kunnen maken van studentenvoordeeltjes zoals kortingen, werd eerder al bij wet vastgelegd. Met eventuele mbo-titels zou dat ook moeten gebeuren.

Lees ook: Minister grijpt in bij creatieve mbo-opleidingen

Om te onderzoeken of mbo-studenten wel zitten te wachten op een titel, wil de minister de komende tijd met studentenbelangenorganisatie JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) om de tafel. Wat het ministerie betreft hoeven eventuele titels niet per se Engelstalig te zijn, omdat er in het buitenland nog geen equivalent van is.

“Titels in het onderwijs zijn er ook om in het buitenland aan te duiden welke opleiding iemand genoten heeft”, aldus OCW-woordvoerder Michiel Hendrikx. “Als een Engelse mbo-titel nergens erkend wordt, hebben studenten er internationaal niets aan. Daar zou dan goed naar gekeken moeten worden.” Belangenorganisatie MBO Raad reageert voorlopig positief op het voorstel. De Raad dringt er wel op aan dat er goed gekeken moet worden naar de voertaal van de titels.