Luchtvaart

‘Geluid Lelystad Airport binnen de norm’

Het is niet nodig om een nieuwe milieueffectrapportage (MER) te maken voor Lelystad Airport, nu gebleken is dat laag overvliegende toestellen meer herrie maken dan in de bestaande MER is gemeld. Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) viel te verwachten dat er verschil zou zitten tussen de berekende geluidshinder en de gemeten geluidshinder. Het verschil is niet ongebruikelijk hoog, meldt ze aan de Tweede Kamer.

Eind mei vloog een Boeing 737-800 urenlang rondjes boven Nederland om mensen te laten horen hoeveel geluidshinder de opening van Lelystad Airport veroorzaakt. Lelystad Airport moet vanaf 2020 vakantieverkeer van Schiphol overnemen, maar daartegen is veel verzet. Uit geluidsmetingen tijdens de ‘belevingsvlucht’ bleek dat het piekgeluid drie tot zeven decibel luider was dan toegestaan.

Tegenstanders van Lelystad Airport noemden de metingen „onthutsend”, zeker omdat volbeladen vakantievliegtuigen zwaarder zijn dan het lege toestel van de belevingsvlucht en dus nog meer geluid zullen maken. De tegenstanders zijn verontwaardigd dat de minister de extra gemeten geluidshinder normaal vindt.

Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks: „Modellen die geluidsoverlast berekenen vallen structureel lager uit dan de metingen. De minister erkent dat het belangrijk is dat we vliegtuigherrie daarom meten en niet alleen berekenen. Maar ondertussen wil ze wel een rekenmodel gebruiken als wettelijke basis voor de groei van de luchtvaart. Dan voel je op je klompen aan: dat klopt gewoon niet.” (ANP)