Brieven

Brieven

Hoogleraar moderne letterkunde Mathijs Sanders luidt de noodklok over het vak Nederlands op de middelbare school, dat volgens hem is gereduceerd tot het enkel oefenen in tekstverklaring (Nederlands is een avontuur, 18/9). Het is volgens hem de oorzaak van de grote terugloop van de studie Nederlands aan de universiteiten en ook bijvoorbeeld hoogleraar Marc van Oostendorp verklaart de neerlandistiek in crisis en wil het curriculum Nederlands op de middelbare school drastisch aanpassen.

Maar zouden alle voorstellen, zoals meer aandacht voor literatuur, om het vak Nederlands te verbeteren echt de crisis oplossen en jongeren meer aan het lezen brengen en lopen daarna de universiteiten vanzelf vol?

Wat mij nog het meeste steekt, is dat steeds wordt beweerd dat er nu weinig tot niets aan literatuuronderwijs wordt gedaan en dat leraren nu geen ruimte hebben om het vak aantrekkelijk in te vullen. Ik geloof dat niet; en ook niet dat – mantra van de noodklokluiders – allemaal aan de flauwe trucjes voor die vermaledijde leesvaardigheid ligt. Ik denk dat iets simpels als de mobiele telefoon en Netflix grotere boosdoeners zijn van de culturele crisis dan de vermeende slechte staat waar het vak Nederlands op de scholen nu in zou verkeren.