Opinie

Heel Nederland wil dit monument

Tegenstanders van het Holocaust Namenmonument moeten zich neerleggen bij democratisch genomen besluit, schrijft

Eind vorig jaar heeft de gemeente Amsterdam een vergunning gegeven voor de oprichting van het Holocaust Namenmonument. Daar zijn we erg blij mee, en met ons duizenden mensen die straks hun nabestaanden kunnen herdenken: alle 102.000 Nederlanders die zijn vermoord en geen graf hebben. Dit monument is niet alleen een gedenkplaats, maar ook een imposante waarschuwing tegen antisemitisme, racisme en dis criminatie. Het monument maakt op een indringende manier de onbeschrijflijke omvang van de misdaad duidelijk.

In de afgelopen jaren is er flink wat af gediscussieerd, gelobbyd, zijn er onderzoeken gedaan, rapporten geschreven, plekken toegewezen en weer ingetrokken, bijeenkomsten en inspraakrondes georganiseerd, bezwaren gehoord en nog meer inspraak geweest. In totaal zijn we al 12 jaar (!) bezig om iets van de grond te krijgen wat recht doet aan de zwartste bladzijde in de geschiedenis van Amsterdam en Nederland, 73 jaar (!) na de oorlog.

Lees hoe de gemoederen rond het Namenmonument hoog oplopen

Duizenden steunbetuigingen hebben we ontvangen, dagelijks adopteren mensen namen (onze crowdfunding-actie). Bedrijven, particulieren, fondsen, tientallen gemeenten, ze doneren met zijn allen miljoenen. De Amsterdamse gemeenteraad heeft twee keer unaniem besloten dat dit monument er moet komen, in de Weesperstraat. De Nederlandse bevolking wil dit monument!

Op de valreep, nu de bouw bijna gaat beginnen, is er weer een initiatief van een nieuw groepje mensen dat iets van het monument vindt en het hele proces weer wil uitstellen. We kunnen het nu gaan hebben over vele feitelijke onjuistheden in deze brief, verontwaardigd aangeven dat dit wel heel erg ‘mosterd na de maaltijd is’ of wijzen op de dubieuze motieven van de initiatiefnemers, maar veel schieten we daar niet mee op.

Het doet ons verdriet dat we nog steeds en steeds weer opnieuw moeten pleiten voor iets dat er allang had moeten zijn. Wij roepen de briefschrijvers op om nog eens bij zichzelf na te gaan of hun persoonlijke belangen en motieven wel opwegen tegen het belang van de realisatie van dit monument. Vinden ze hun opvatting over procedures echt zo zwaarwegend dat ze de bouw van dit monument willen verhinderen of op z’n minst – opnieuw – willen vertragen? Natuurlijk kan je een andere architect beter vinden of het ontwerp niet mooi vinden, maar past het niet om je na jarenlange discussies neer te leggen bij een democratisch genomen besluit?

Wij wachten vol vertrouwen de uitspraak van de bezwaarcommissie af en hopen, mede voor al die nabestaanden die ook al 12 jaar met smart wachten, dat we op zeer korte termijn kunnen beginnen met bouwen. En we zijn er zeker van dat iedereen op een gegeven moment dit bijzondere monument zal omarmen.

Jacques Grishaver is voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité. Lees een uitgebreide reactie op www.holocaustnamenmonument.nl