Ze liet haar zieke werknemer heimelijk volgen

Deze rubriek belicht elke woensdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week: arbeidsrecht.

Foto Zbynek Pospisil/iStock

De eigenaar van een kledingwinkel vertrouwt de ziekmelding van een van haar medewerkers niet en besluit een onderzoeksbureau in te schakelen. Dat observeert de medewerker en rapporteert onder meer dat ze een kappersafspraak heeft, haar zoon naar het voetballen brengt en op een adres aan het schoonmaken en tuinieren is. Vooral dat laatste valt verkeerd bij de eigenaar. Omdat de medewerker zich bovendien afmeldt voor een gesprek – ze geeft aan ziek te zijn en zegt naar een arboarts te willen – besluit de eigenaar haar op staande voet te ontslaan. Onrechtmatig, vindt de medewerker. De zaak komt bij een kantonrechter.

Die moet oordelen of er een dringende reden voor ontslag is. Volgens de eigenaar is die er: de medewerker heeft zonder haar toestemming werkzaamheden verricht bij een derde op een tijdstip dat ze voor de kledingwinkel had moeten werken. De medewerker zelf zegt wat schoongemaakt te hebben en een paar brandnetels uit de tuin te hebben gehaald als vriendendienst voor een zieke vriendin – het waren zeker geen werkzaamheden en er was evenmin sprake van betaling.

De rechter oordeelt dat er geen bewijs is dat de vrouw inderdaad aan het werk was. Bovendien neemt de rechter het de eigenaar zeer kwalijk een (niet-gecertificeerd) bureau te hebben ingeschakeld om de medewerker te controleren in plaats van zelf met haar te praten. Dat is geen goed werkgeverschap, meent de kantonrechter. Ontslag op staande voet is een ultiem middel; „eerst dient een minder verstrekkende maatregel te worden toegepast”, vindt de rechter, bijvoorbeeld loonopschorting. Het ontslag op staande voet is onterecht. De vrouw krijgt onder meer een ‘billijke vergoeding’ van 2.500 euro en een vergoeding voor onrechtmatig ontslag van ruim 2.200 euro.

Uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2018:7958