Brieven

Urgenda-uitspraak

Warme aarde niet de schuld van regering

Foto Remko de Waal/ANP

Juridisch redacteur Folkert Jensma is blij met de uitspraak van het Gerechtshof in de zaak-Urgenda (Drie hoeraatjes voor de rechter in Urgenda 2, 13/10). Toch geeft hij precies aan, waarop deze zaak in cassatie zonder enige twijfel zal stranden: deze uitspraak is lijnrecht in strijd met de trias politica en opent de weg voor elke willekeurige niet-democratisch gekozen actiegroep om via de rechter het beleid van de regering te doorkruisen.

Er is een niet te verwaarlozen kans, dat de mensheid ten onder zal gaan aan de steeds toenemende opwarming van de aarde. Maar de verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de hele mensheid, niet bij de Nederlandse regering alleen. En het is juist, dat het Verdrag voor de Mensenrechten rechtstreekse werking heeft. Wel is dit verdrag er met de haren bijgesleept. De grondslag van de claim berust op het zogenaamde VN-Klimaatverdrag, dat in elk geval geen rechtstreekse werking heeft. En het hierop gebaseerde Klimaatakkoord is een voornemen van de regering, waaraan geen particulier of actiegroep enig recht kan ontlenen. Ik wens de landsadvocaat succes met zijn cassatiedagvaarding.