Recordaantal immigranten én emigranten in 2017

Volgens cijfers van het CBS vestigden 235 duizend migranten zich vorig jaar in Nederland. 154 duizend vertrokken naar het buitenland.

Een straat in Rotterdam met een Poolse supermarkt en een reisbureau voor islamitische bedevaarttochten.
Een straat in Rotterdam met een Poolse supermarkt en een reisbureau voor islamitische bedevaarttochten. Foto Walter Herfst

Er zijn nooit eerder zoveel mensen geïmmigreerd én geëmigreerd van en naar Nederland als in 2017. Dat blijkt uit bevolkingsonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar vestigden 235 duizend migranten zich in Nederland, 154 duizend vertrokken naar het buitenland. Hiermee is een derde record gebroken: het verschil tussen immigratie en emigratie was nooit eerder zo groot.

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de aantallen im- en emigranten structureel toegenomen. Veel migranten verhuizen niet voorgoed, waardoor immigratie ook weer leidt tot emigratie. Sinds 2012 was 70 procent van de emigranten bijvoorbeeld eerder naar Nederland geïmmigreerd.

Nadat de Europese Unie sinds 2004 werd uitgebreid met landen als Polen, Roemenië en Bulgarije, is immigratie uit Midden- en Oost-Europese landen sterk toegenomen. Deze groei werd versterkt toen de Nederlandse arbeidsmarkt in 2007 werd opengesteld voor arbeiders uit deze landen. Ook kwamen de afgelopen jaren meer buitenlandse studenten naar Nederland, onder meer vanwege het brede aanbod van Engelstalige opleidingen.

Lees ook: Nu op de agenda: hoe vol is vol?

Migratie uit Azië en Latijns-Amerika

In de periode tussen 2013 en 2018 nam het aantal immigranten uit niet-westerse landen flink toe. Het grootste deel van hen kwam naar Nederland als (politieke) vluchteling, anderen voor gezinshereniging, studie of werk.

Het CBS verwacht dat de piek van 2017 de komende jaren niet overschreden zal worden. Wel denkt het statistiekbureau dat er meer immigranten naar Nederland zullen komen dan bij eerdere ramingen het geval leek. Volgens de huidige prognose zullen onder meer veel arbeidsmigranten en studenten uit Azië en Latijns-Amerika naar Nederland komen. Ook verwacht het CBS zogenoemde nareizigers uit landen als Syrië en terugkerende, geëmigreerde Nederlanders.