Ophef over kinderfestival van Shell

Techniek Generation Discover van Shell stuit op kritiek van de gemeente Den Haag en andere instellingen: Shell is niet duurzaam genoeg.

Scholieren op het Malieveld bij Generation Discover. Shell is hoofdorganisator, de gemeente betaalt niet meer mee.
Scholieren op het Malieveld bij Generation Discover. Shell is hoofdorganisator, de gemeente betaalt niet meer mee. Foto David van Dam

Op het Haagse Malieveld klinkt luid gejoel van 10- tot 12-jarigen. Schoolklassen storten zich op de spelletjes van het vijfdaagse festival Generation Discover dat dinsdag is begonnen. Een race met zelf geassembleerde autootjes die door middel van elektrolyse op zout water rijden. Een stroompje waterstofbelletjes produceren door twee in het water hangende potloden te verbinden met een batterij. Energie opwekken door samen te springen op een dansvloer. En als beloning een rondje in het reuzenrad.

Generation Discover moet kinderen op speelse manier laten kennismaken met techniek. Want er is een groot tekort aan technici in Nederland. Controversieel is de schelp van Shell die bij het evenement subtiel zichtbaar is. Wat doet een olie- en gasbedrijf bij het thema duurzaamheid? Shell is zelfs hoofdorganisator. Twintig andere instellingen, waaronder het Nemo Science Museum, Rijksmuseum Boerhave, de politie en defensie, zijn aangehaakt.

De gemeente Den Haag betaalt voor het eerst in drie jaar geheel volgens het coalitie-akkoord niet mee. „De ambities van Shell met fossiele brandstoffen zijn moeilijk te rijmen met wat in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken”, zegt GroenLinks-fractieleider Arjen Kapteijns. Shell had dit jaar ook niet de gebruikelijke subsidie van 100.000 euro aangevraagd.

Ouders werken bij Shell

De voorzitter van het bestuur van 38 protestants-christelijke scholen in Den Haag heeft aangekondigd niet naar het festival te gaan „vanwege het ontbreken van stevige duurzaamheidsambities bij Shell”. Volgens Shell komen zes scholen uit die groep alsnog. Shell is de grootste werkgever in Den Haag en er zijn ook ouders die bij het bedrijf werken.

Toch is Shell niet meer zo populair onder technici. Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, zegt dat dit alleen in Nederland speelt. „Er is hier een grote achterstand op het gebied van duurzaamheid. Nu wil men vanuit die achterstand voorop gaan lopen. Toen wij het vijf tot tien jaar geleden aan de orde stelden, had niemand daar belangstelling voor”, zegt ze.

De opwarming van de aarde komt weinig aan de orde in het festival. Dat gaat uit van de zeventien doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, wordt aan de bezoekers verteld bij de ingang. Behalve actie tegen klimaatverandering omvatten die doelen armoedebestrijding en toegankelijkheid tot betaalbare, duurzame energie.

„Een miljard mensen hebben nog helemaal geen toegang tot energie en de wereldbevolking groeit van zeven naar tien miljard”, zegt van Loon „Door de groei van de welvaart van ontwikkelingslanden gaan we over een piek van energiegebruik. Elk land heeft zijn eigen snelheid.” Zij zegt dat Shell de klimaatdoelen van Parijs en Nederland onderschrijft en veel in duurzaamheid investeert. Dat wordt door critici bestreden op grond van andere uitingen van Shell.

Voor de aanwezige leraren is de discussie over Shell en het tempo van CO2-reductie geen punt. „Het is een goed idee om kinderen te laten nadenken over duurzaamheid”, zegt Eric Koele, leraar voor groep 8 van basisschool De Parachute uit Voorburg. „En op deze manier komt er ook aandacht voor techniek op school.”