Opinie

Ons stadsbestuur knetterlinks? Knetterdom zal je bedoelen

Geleidelijk aan komt het knetterlinkse college van Amsterdam uit de kast. Een mooi herkenbaar ijkpunt zijn dan natuurlijk die rode en witte letters ‘I amsterdam’ achter het Rijksmuseum. Die moeten namelijk weg. En snel ook, als het aan D66-wethouder Udo Kock ligt. „We weten sinds kort hoe we ze daar weg kunnen halen”, zei Kock afgelopen week, „en dat gaan we dan ook op korte termijn doen.” Zo is dat. Voortvarend en kordaat laat Onze Udo die letters, waar twaalf maanden per jaar ontelbaar veel toeristen plezier aan beleven, van het Museumplein takelen. En nu weet ik niet hoe het u vergaat, maar altijd als ik achter het Rijks al die mensen vrolijk zie klimmen en selfies maken, krijg ik daar een goed gevoel van. Fijn dat ik hier woon, denk ik dan, terwijl ik al die Amerikanen en Chinezen zie denken, fijn dat ik hier even ben. Positief en onschuldig, mooier kan niet.

Dus: moet je knetterlinks zijn om te vinden dat het succes van die letters nu wel lang genoeg heeft geduurd?

De plek was destijds, een jaar of dertien geleden, briljant gekozen. Als ‘I amsterdam’ érgens zonder het verkeer te hinderen zijn marketingwerk kon doen, dan wel bij dat waterbassin van Amsterdam-Zuid. Maar helaas. Onze Moedige Udo treedt op. Hij was toch al van plan het ontspannen wij-gevoel achter het Rijks de nek om te draaien, zei hij, maar de eer van het initiatief komt Femke Roosma toe. Dit raadslid van GroenLinks had zelfs een hoogst originele motivatie. „De boodschap van ‘I amsterdam’ is dat we allemaal individuen in de stad zijn. We willen iets anders uitstralen: diversiteit, tolerantie, solidariteit.”

Ja, die is goed. Dat I, redeneerde Roosma, echt een talenwonder, betekent ‘ik’. En ‘ik’ is als je knetterlinks bent fout, dat moet ‘wij’ zijn. Roosma is nog jong, maar reken maar dat zij in 1963, als zij toen al zo manhaftig wijs was geweest als nu, hoofdschuddend bij haar zwart-wit-televisie had gezeten. Ich bin ein Berliner? Kom óp nou meneer Kennedy, zó geven wij toch geen blijk van solidariteit met de Berlijnse bevolking? Veel te individualistisch! Wír sind alle Berliner, stukken beter. En ideaal natuurlijk: Wir sind alle Weltbürger.

Zo zou de knetterlinks briljante Femke Roosma vanzelfsprekend ook Martin Luther King direct hebben ontmaskerd als een ijdel predikantje. I have a dream? Verdorie, waarom nou weer I? Dat kan toch inclusiever? Femke zou daar onmiddellijk We have a dream van hebben gemaakt.

Zo bezien is de verwijdering van ‘I amsterdam’ alleen maar logisch.

Iedere passant kan zien dat Amsterdammers en vreemdelingen iedere dag weer een feestje van saamhorigheid vieren rond die letters. Omdat wij allen I zijn. Maar je moet wel enig literair benul hebben, een greintje fantasie, om dat te begrijpen. Het is te veel gevraagd. Daarom ging de gemeenteraad akkoord en zal Onze Ludo het uitvoeren.

Ons stadsbestuur knetterlinks? Knetterdom zal je bedoelen.

Auke Kok is schrijver en journalist.