Meer klanten voor Wehkamp, dat kost geld

Webwinkel Wehkamp trok meer klanten naar de site, maar dat vergde flinke investeringen. Het bedrijf is minder waard geworden.

Meer bestellingen voor Wehkamp.
Meer bestellingen voor Wehkamp. Foto Vincent Jannink/ANP Xtra

Webwinkel Wehkamp worstelt met de toenemende concurrentie tussen online kledingverkopers. Wehkamp weet weliswaar meer klanten naar de site te trekken, zo blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag, maar dat vergt wel flinke investeringen in het eigen bedrijf. Volgens eigenaar Apax zijn de eerder gestelde winstdoelstellingen daardoor niet langer haalbaar, waardoor Wehkamp minder waard is dan bij aankoop in 2015. De investeerder schrijft daarom bijna 50 miljoen euro af op het internetwarenhuis.

In het onlangs verschenen jaarverslag verwijst RFS Holding, het moederbedrijf van Wehkamp, onder meer naar de gratis verzending die vorig jaar werd ingevoerd voor bestellingen van 20 euro of meer. Dat lokkertje voor klanten kostte de internetwinkel in 2017 zo’n 15 miljoen euro, zo valt te lezen in de cijfers. Daarnaast heeft Wehkamp flink geïnvesteerd in een nieuwe, digitale strategie, meer gericht op gezinnen, en een nieuw distributiecentrum in Zwolle. Al die „strategische keuzes” gaan ten koste van de brutowinst.

Tegelijkertijd hebben die veranderingen wel effect gehad op de resultaten, zo merkt Wehkamp op in het jaarverslag. De internetwinkel heeft nu „een veel gezondere positie ten opzichte van de kledingmarkt” dan toen Apax het bedrijf drie jaar geleden overnam. Dat is te zien in de cijfers: in een jaar tijd steeg het aantal klanten met 10 procent en het aantal bestellingen met 20 procent.

Wel merkt Wehkamp dat al die klanten minder op afbetaling kopen dan in het verleden. Voor een deel heeft dat te maken met het betere economische klimaat, maar ook omdat zusterbedrijf Lacent, dat de kredieten voor Wehkamp-klanten regelt, te maken heeft gekregen met strengere regels. Daardoor verdient Lacent minder aan leningen dan voorheen.

Alles bij elkaar neemt de omzet van de overkoepelende RFS Holding niettemin toe. In het afgelopen boekjaar, dat afliep op 1 april, stegen de inkomsten met 5,5 procent naar bijna 735 miljoen euro. Onder de streep resteerde een verlies van 60 miljoen euro, als gevolg van de miljoenenafschrijving en de investeringen. Een jaar eerder bedroeg het verlies nog zo’n 5 miljoen euro.