Bouwgrondstoffen

Lage waterstand remt aanvoer

De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen (NVLB) waarschuwt voor de lage waterstand op de rivier de Rijn. Die daalt komende dagen waarschijnlijk zodanig dat de aanvoer van bijvoorbeeld bouwgrondstoffen in het geding kan komen. De bouwindustrie zal hier rekening mee moeten houden. Ook de (internationale) scheepvaart op de Ruhr, de Neder-Rijn, de Waal en de IJssel ondervindt grote hinder door de lage waterstand. (ANP)