windparken

Tennet zegt contract op met Heijmans voor bouw masten

Netbeheerder Tennet heeft het contract opgezegd met Heijmans en het Duitse Europoles voor de bouw van nieuwe hoogspanningsmasten. Het contract had een waarde van 250 miljoen euro. De koers van de bouwer uit Rosmalen daalde daarna 14 procent. Het consortium kreeg de klus begin 2017. Het gaat om de aanleg van twee hoogspanningstracés voor de nieuwe windparken voor de kust van Eemshaven en Borssele. Heijmans levert de funderingen, Europoles de palen. In een verklaring laat Tennet weten dat de twee bedrijven niet hebben voldaan aan contractuele eisen wat kwaliteit en opleveringstijdstip betreft. Het verlies van het contract kost Heijmans de komende jaren een deel van zijn omzet; Europoles moest uitstel van betaling aanvragen. (NRC)