Top van OM in Brabant weggestuurd

Integriteit Drie leidinggevenden zijn gedwongen op te stappen na onderzoek. Dat is een gevoelige klap voor de misdaadbestrijding.

De rechtbank in Breda Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP
De rechtbank in Breda Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

De driekoppige leiding van het Openbaar Ministerie in Zeeland-West-Brabant zal nog dit jaar in zijn geheel opstappen. Het besluit volgt op de negatieve uitkomsten van een onderzoek naar de bedrijfscultuur dat de afgelopen maanden werd gehouden na klachten van het personeel.

De werknemers van het parket zijn dinsdagochtend door voorzitter van het college van procureurs-generaal Gerrit van der Burg en de integriteitsofficier van justitie Kitty Nooy in Breda geïnformeerd over de bevindingen van het onderzoek dat door een ‘organisatiecoach’ is uitgevoerd. De hoofdofficier van justitie Charles van der Voort, zijn plaatsvervanger Yolanda de Groot en de directeur bedrijfsvoering Ruud Bloembergen hebben laten weten op te stappen. Als ze dat niet deden, waren ze door de baas van het OM uit hun functie gezet. Uit het onderzoek zou zijn gebleken dat 25 van de 28 ‘indicatoren’ over de organisatie op ‘rood’ stonden.

Drugsbestrijding

Het aftreden is een gevoelige klap voor de organisatie belast met de misdaadbestrijding in Brabant en Zeeland. Met een speciale taskforce proberen politie en justitie alles op alles te zetten om de handel en teelt van soft drugs en de productie van xtc die met name in het zuiden van het land erg groot is, te bestrijden.

Het is de derde keer binnen een half jaar dat een parket door de leiding van het OM wordt ‘onthoofd’. Na berichtgeving in NRC over integriteitsschendingen bij het OM werden deze zomer de Rotterdamse hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen en de hoofdofficier van justitie van het functioneel parket Marianne Bloos met buitengewoon verlof gestuurd. Volgens NRC hebben ze jarenlang verzwegen dat voormalig procureur-generaal Van Nimwegen een ‘partnerrelatie’ had met de door hem in 2011 tot hoofdofficier benoemde Bloos. Binnen het OM werd geklaagd over misbruik van dienstreizen door de twee hoofdofficieren en ontmoetingen in hotels waar ze zich door dienstauto’s lieten afzetten. Van Nimwegen gaf als procureur-generaal bovendien zonder aanbesteding een softwarebedrijf van zijn zus en zwager opdrachten van het OM. Een commissie onder leiding van Jan Watse Fokkens onderzoekt deze aantijgingen en zal later dit jaar rapporteren.

Lees ook: OM-affaire: hoofdofficier Rotterdam keert niet terug

De berichtgeving over integriteitsschendingen leidde tot zo veel onrust bij het OM dat Van der Burg alle parketten langsging. In Breda mochten werknemers anoniem met briefjes hun zorgen uiten. Meer dan dertig personeelsleden kwamen met klachten. Uit een nu gehouden enquête blijkt dat werknemers spreken over ‘een verrotte cultuur’. Men heeft geen fiducie in het onderling verdeelde eigen bestuur van het parket.

Ook hebben de personeelsleden geen vertrouwen in de nieuwe koers van het OM, die is vastgelegd in ‘veranderstrategie’ OM2020. Vanwege bezuinigingen moet er efficiënter worden gewerkt. „We wilden de organisatie juist in de beweegstand krijgen door het aanpassingsvermogen structureel te vergroten”, zei concerndirecteur HRM Steven Burgmeijer eerder dit jaar op de website HR praktijk. Burgmeijer is deze zomer bij het OM vertrokken en werkt nu in een ziekenhuis.

Het OM gaat een waarnemend hoofdofficier tijdelijk belasten met de leiding van het parket Zeeland-West-Brabant. Onlangs zijn meer zeer ervaren krachten vertrokken. De officier van justitie belast met aanpak van de zware misdaad Greetje Bos is deze zomer voor de VVD wethouder geworden in Breda. Haar voorganger, Lucas van Delft, werd drie jaar geleden geschorst toen bleek dat hij een bedreiging aan zijn eigen adres in scène had gezet. Hij is nu aanklager in Rotterdam.