Cijfers toetsingscommissies

Aantal gevallen van euthanasie voor het eerst sinds 2003 gedaald

Het aantal gevallen van euthanasie is in de eerste negen maanden van 2018 flink gedaald. Dat bevestigden de regionale toetsingscommissies dinsdag na berichtgeving in Trouw. Van januari tot september is aan 4.575 mensen euthanasie verleend, een daling van ruim 8 procent. De oorzaak van de eerste daling sinds 2003 is onbekend. Volgens de voorzitter van de toetsingscommissies, Jacob Kohnstamm, kan het gaan om een eenmalige uitschieter of kan ze samenhangen met de griepgolf van begin dit jaar, waarbij patiënten voor euthanasie kozen toen ze boven op hun terminale ziekte ook nog griep kregen. Een andere verklaring is dat artsen huiverig zijn geworden om aan euthanasieverzoeken mee te wer ken. Justitie stelde het afgelopen jaar meermaals onderzoek in naar het handelen van artsen na euthanasie. (NRC)