Verzekeraars: vermijd te grote rol Rijk in de zorg

Volksgezondheid Het ministerie van Volksgezondheid sloot akkoorden met de zorg. Een inperking van onze vrijheid, aldus de grote verzekeraars.

Illustratie iStock

Grote zorgverzekeraars twijfelen of ze in de toekomst nog wel financiële akkoorden willen sluiten met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit zeggen de bestuursvoorzitters van vijf grote zorgverzekeraars, die samen een marktaandeel hebben van ongeveer 90 procent, in gesprekken met NRC.

Afgelopen zomer sloot het ministerie vier Hoofdlijnenakkoorden met grote branche- en beroepsverenigingen van medisch-specialisten, huisartsen, wijkverpleegkundigen en de geestelijke gezondheidszorg. Ze zijn bedacht door ex-minister Edith Schippers (VVD) om de zorgkosten te drukken en een paradepaardje van het ministerie. Bovendien zijn ze belangrijk voor de rijksbegroting. Het niet sluiten van zulke akkoorden om de zorgkosten te remmen vormt „een risico”, staat in de Miljoenennota.

Lees ook: Hoe slimme ambtenaren 1,9 miljard op zorg bespaarden

Zorgverzekeraars zien de akkoorden als een inperking van hun vrijheid. Sinds 2006 hebben zij de rol gekregen om goede zorg in te kopen tegen de beste prijs. Vooraf inhoudelijke afspraken maken over hoe de zorg eruit moet zien knaagt aan hun rol om beroepsgroepen efficiënter te laten werken, vinden ze.

Ze wijzen er ook op dat uit onderzoeken, onder meer van de Algemene Rekenkamer, is gebleken dat Hoofdlijnenakkoorden financieel gezien redelijk goed werken om zorgkosten terug te dringen, maar dat inhoudelijke afspraken minder uit de verf komen.

Ruben Wenselaar, bestuursvoorzitter van verzekeraar Menzis: „De akkoorden werken vrij goed als er weinig geld is, zoals in een financiële crisis. Maar niet als er geld over is. Dan zeg ik: laat ons met de beroepsgroepen bepalen hoe we middelen het beste inzetten. Ik vind de akkoorden die we nu hebben gesloten eigenlijk onnodig, met uitzondering van die voor de ziekenhuizen.” Dat vindt ook Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ. Over het huisartsenakkoord: „Jongens, er ís geen probleem. Laat ons nu! Als er extra zorg moet worden ingekocht, dan doen wij dat.”

Ab Klink, bestuurder van VGZ: „Het risico van de Hoofdlijnenakkoorden is dat ze de boel vastzetten. Ik zou tegen Den Haag zeggen: het is oké om maximale financiële kaders af te spreken, maar innovaties komen er niet als de overheid een te grote rol pakt.”

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis laat via een woordvoerder weten dat er „een toekomst is voor de akkoorden, maar alleen als ze een gezamenlijke richting geven en een maximum financieel kader.”

Het ministerie van VWS laat via een woordvoerder weten dat in de gesloten akkoorden ook goede inhoudelijke afspraken zijn gemaakt, zoals over vermindering van administratieve lasten. Verder, zegt een woordvoerder, zijn ze „belangrijk voor de betaalbaarheid van de zorg”. Het ministerie zal de kritische zorgverzekeraars „houden aan hun handtekening”. Op eventuele akkoorden in de toekomst wil het ministerie niet vooruitlopen.