CBS: Minder wanbetalers in de zorg

Sinds 2015 daalt het aantal wanbetalers, blijkt uit cijfers van het CBS. Die daling valt samen met een wijziging in de Zorgverzekeringswet.

Foto Roos Koole / ANP

Het aantal wanbetalers in de zorg is de laatste jaren gedaald. Vorig jaar is het aantal mensen van 18 jaar of ouder dat zeker zes maanden geen zorgverzekeringspremie heeft betaald met 0,5 procentpunt gedaald ten opzichte van drie jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Bijna iedereen die in Nederland woont moet volgens de Zorgverzekeringswet een basisverzekering hebben en is daarmee verplicht om premie te betalen. Wie langer dan 6 maanden geen premie betaalt is een wanbetaler en wordt aangemeld bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voor een betalingsregeling.

Lees ook: Schuldhulp krijgen? Spring dan eerst door deze hoepels

Zeventigduizend minder

Eind 2017 waren er bijna 230.000 wanbetalers van boven de 18, oftewel 1,7 procent van alle betalingsplichtigen. Eind 2014 waren dat er nog 298.000, bijna zeventigduizend meer. Dat jaar bereikte het percentage wanbetalers met 2,2 procent een piek. Daarna is het percentage ieder jaar gedaald. Die trend valt volgens het CBS samen met een wetswijziging waardoor mensen sneller kunnen uitstromen uit de wanbetalersregeling.

Met ingang van 1 juli 2016 is er namelijk een wijziging in de Zorgverzekeringswet van kracht geworden. Zorgverzekeraars liepen al vooruit op de aangepaste wetgeving. Dit heeft volgens het CBS bijgedragen aan de daling. In de plannen van het huidige kabinet wordt opnieuw ingezet op het verminderen van het aantal wanbetalers. Zo wordt bij uitstroom uit de wanbetalersregeling de resterende schuld bij het CAK kwijtgescholden.

Man is vaker wanbetaler

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat mannen vaker als wanbetaler te boek staan dan vrouwen, 2,1 procent tegen 1,3 procent. De groep met de meeste wanbetalers is die van mannen van 30 tot 35 jaar. Van deze groep heeft 3,5 procent een betalingsachterstand op hun basisverzekering: geen enkele mannelijke leeftijdsgroep kent meer wanbetalers. Op de tweede plaats komen mannen van 35 tot 40 jaar, gevolgd oor mannen van 25 tot 30 jaar. Van de mensen met een migratieachtergrond is 3,6 procent wanbetaler, tegen 1,1 procent van de mensen met een Nederlandse achtergrond.