Brieven

Brieven 15/10/2018

Klimaat (1)

Vergeet het verkeer niet

In het artikel Hemwegcentrale dicht ‘simpelste wat je kunt doen’worden drie scenario’s beschreven hoe Nederland de broeikasuitstoot omlaag kan brengen (11/10). Daarin blijft ten onrechte het nog steeds groeiende verkeer buiten beschouwing, terwijl dit essentieel is voor het voldoen aan het Urgenda-vonnis.

De drukte op de weg laat zien dat de trendbreuk er nog niet is. Het spoor zit immers vol. Pas als de drukste spoorlijnen vier sporen hebben, zoals nu al tussen Amsterdam en Utrecht, is er capaciteit en wordt een betrouwbare dienstregeling mogelijk. Dan wordt de trein een aantrekkelijk alternatief. Viersporige verbindingen zijn bovendien nodig om meerdere snelle Europese treinen per uur in de dienstregeling mogelijk te maken zodat een deel van de vliegreizigers met de trein kan.

Een ambitieus programma spoorverdubbeling kan wonderen verrichten. Omdat dit niet van de ene op de andere dag klaar is kan daar niet snel genoeg mee worden begonnen.

Klimaat (2)

Naar Dubai?

In de krant van woensdag 10 oktober worden twee pagina’s gewijd aan klimaatverandering en aan het feit dat de overheden te weinig doen aan duurzaamheid en het terugdringen van de CO2-uitstoot (p. 6-7). In het stuk over optimisme en pessimisme (We halen het wel / we halen het niet) staat dat we steeds meer reizen.

En wat staat er prompt op de volgende pagina? Reis mee met NRC naar Dubai...

Democratie

Laat Eringa het uitleggen

Twee nieuwsberichten vielen mij op: ProRail-bobo Pier Eringa die op eigen houtje spoorwegovergangen wil sluiten, en het kabinet dat met geld komt om elke dag tot 1000 middelbare scholieren op excursie te sturen naar de Tweede Kamer, opdat ze onze democratische waarden kunnen ervaren.

Laten we eerst als grote mensen maar eens het goede voorbeeld geven. Ik zou zeggen: stuur de heer Eringa op excursie langs alle middelbare scholen om uit te leggen hoe de democratie in Nederland werkt!

I Amsterdam

Zie de verbinding

In het bericht Hoofdstad verwijdert letters I amsterdam (11/10) staat dat de Amsterdamse gemeenteraad een motie heeft aangenomen die het college oproept de letters ‘I amsterdam’ weg te halen. Indiener van de motie was Femke Roosma van GroenLinks. Volgens haar staan de letters symbool voor ongewenst individualisme. Hoe kortzichtig! Zij kijkt naar de eerste letter van het symbool, en verbindt daar een eigen ideologische interpretatie aan. De overige negen letters – amsterdam – staan samen ook symbool: voor een stad vol diversiteit, tolerantie, solidariteit en nog veel meer. Deze termen heeft mevrouw Roosma juist genoemd als gewenste uitstraling voor de stad. Je zou kunnen zeggen dat de eerste letter (I, oftewel ik) aangeeft dat wie zich hier laat fotograferen – en de foto’s gaan massaal de wereld over –, de individuele vrijheid in

ons land benut om zich solidair te verklaren met al het goede waar Amsterdam voor staat. De bezoekers vereenzelvigen zich hier mee.

Heeft mevrouw Roosma wel eens gezien hoe vaak vele verschillende mensen hier tegelijk poseren? Over diversiteit gesproken!

Het is geestelijke armoede: het verbindende niet willen zien, en dan, als je het niet begrijpt, schaf je het maar af.

Correcties/aanvullingen

Urgenda

In het artikel Zit de rechter nu op de stoel van de politiek? (11/10, p. 7) staat ten onrechte dat Stichting Urgenda in hoger beroep ging. Dat moest de Nederlandse staat zijn.

Ed Nijpels

In het artikel Hemwegcentrale dicht ‘simpelste wat je kunt doen’ (11/10, p. E2-E3) werd Ed Nijpels, coördinator van het Energieakkoord, geciteerd over de doelen uit het Urgenda-vonnis: „Het Planbureau heeft gezegd dat we met ons pakket die 25 procent halen.” Dat zei hij niet, en het is ook onjuist. Dat oordeel kwam van het kabinet.