Recensie

Recensie

Een elegant smeulende thriller

Ben heeft een rare hobby. Hij steekt om de twee maanden een kas in brand, bekent hij stoned tegen rivaal Jong-soo. Hij zoekt dan een ongebruikte, verlaten broeikas die niemand echt mist. Hij heeft er nu weer één op het oog. Heel dichtbij, giechelt Ben. Ben en Jong-soo zijn liefdesrivalen in Burning, een elegant smeulende, ambivalente thriller van Lee Chang-dong, losjes gebaseerd op het korte verhaal Schuurtje in de brand steken van Haruki Murakami. Er hangt een wolk van onvervuld verlangen, jaloezie en klasse-rancune over Burning, een liefdesdrama dat op subtiele wijze, via stiltes, kleine details en steelse blikken, in zeer duister vaarwater belandt.

Film: Thriller
Burning Regie: Lee Chang-dong.

●●●●●