Brieven

Brieven

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Bijna de helft van de werknemers heeft te maken gehad met een vorm van seksuele intimidatie, blijkt uit FNV-onderzoek. Meestal gaat het om seksueel getinte grapjes, maar ook aanranding en verkrachting komen voor. Desalniettemin stokt de aanpak van (alledaagse) seksuele intimidatie. Er is het afgelopen jaar, ook in de Nederlandse politiek, veel gesproken over seksuele intimidatie, maar weinig gedaan.

Nog steeds is er sprake van zelfregulering. Werkgevers maken en controleren het eigen beleid. De Inspectie SZW grijpt pas in na melding van misstanden. En dit terwijl een groot deel van de werknemers niet weet waar zij bij hun werkgever terecht kunnen wanneer zij te maken hebben gekregen met seksuele intimidatie. Het is daarom niet verbazingwekkend dat de helft van de slachtoffers van intimidatie geen melding doet, ondanks de winst dat vrouwen nu, een jaar na #MeToo, iets makkelijker hun ervaringen delen. Na een onderzoek naar de positie van vertrouwenspersonen heeft staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) besloten niet over te gaan tot het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon bij ieder bedrijf. Daar is het nu wel de hoogste tijd voor.

De FNV pleit voor het stoppen met zelfregulering en de vrijblijvendheid voor werkgevers. Er moet een steviger beleid komen om intimidatie en geweld tegen te gaan. Een onafhankelijke, deskundige vertrouwenspersoon en een onafhankelijke klachtencommissie maken daarvan onderdeel uit.


vicevoorzitter FNV