Alle winkels mogen op zondag vanaf 8.00 uur open – wil meerderheid van de raad

De winkeltijden in Rotterdam moeten verruimd worden. In alle wijken, niet alleen in het centrum, zouden winkels op zondag al om 8.00 uur open moeten kunnen in plaats van om 12.00 uur. Dat is het voorstel dat Denk en D66 deze week aan de gemeenteraad zullen voorleggen. Er tekent zich een meerderheid af voor het voorstel, dat ook door Leefbaar Rotterdam en de VVD zal worden gesteund.

„Rotterdam is booming op toeristisch gebied”, zegt mede-initiatiefnemer Faouzi Achbar van Denk. „Maar toeristen komen niet alleen in het centrum, ook op Katendrecht, de Kop van Zuid en verder de wijken in.” Volgens Achbar is er bij ondernemers behoefte aan een verruiming van de openingstijden, omdat die volgens onderzoek tot verhoging van de omzet zal leiden. „Het verschil tussen het centrum en omliggende wijken levert bovendien oneerlijke concurrentie op tussen ondernemers”, zegt Achbar.

Volgens de huidige regeling, de Verordening winkeltijden Rotterdam 2018, mogen winkels overal in Rotterdam op zondagen en feestdagen tussen 12.00 en 22.00 uur open zijn. Alleen in gebieden met „bijzondere recreatieve toeristische aantrekkingskracht” mag de detailhandel al om 8.00 uur open. Dat geldt nu voor het centrum en Hoek van Holland. De Winkeltijdenwet bepaalt dat gemeenten de winkeltijden zelf kunnen inrichten, binnen wettelijke grenzen.

Raadsverkiezingen

De discussie over opening van winkels op zondagochtend laaide twee weken geleden op toen de raad het voorstel van Nida besprak dat slagers volgend jaar tijdens het Offerfeest eerder open mogen. In 2019 valt het Offerfeest op een zondag.

D66 had verruiming van de winkeltijden al in zijn programma bij de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar. „Voor de verkiezingen hebben we veel gesprekken gevoerd in de stad, ook met ondernemers”, zegt gemeenteraadslid Chantal Zeegers van D66. „Er bleek veel behoefte te zijn aan ruimere openingstijden, vooral op Zuid.”

Ondernemers kunnen zelf kiezen of ze zondagochtend opengaan, zegt Zeegers. Volgens haar levert dat geen onaanvaardbare druk op voor kleine winkeliers. „We voelen ons gesteund door brancheverenigingen, die het voorstel steunen.” Zeegers: „We realiseren ons heel goed dat zondagsrust voor sommige groepen gevoelig ligt. Daar willen we ook rekening mee houden. Maar alles overwegende willen we toch de openingstijden verruimen in de hele stad.”

Collectieve rust

In ieder geval twee partijen zullen het voorstel niet steunen: CDA en CU/SGP, die met onder meer D66 in het college van Rotterdam zitten. Het is belangrijk om een collectief rustmoment te hebben in de samenleving, zegt raadslid Tjalling Vonk van CU-SGP. „Dat is een signaal dat er meer is dan de economie en de activiteiten van alledag. En daar heb je overheidsingrijpen voor nodig, anders kan je geen collectiviteit afdwingen.”

Die collectieve rust, die hier om culturele redenen op zondag is, is een verworvenheid die volgens hem erg gewaardeerd wordt door mensen. Hij vreest bovendien dat de druk voor winkeliers om open te gaan als de tijden verruimd worden groot is. „Leve de vrijheid, maar veel mensen hebben die vrijheid niet.”

René Segers van het CDA is bang dat ruimere openingstijden het karakter van kleine winkelstraten bedreigen. „We moeten kleine winkeliers helpen in plaats van ze de 24-uurs economie op te leggen.” Segers zegt te vrezen dat er nog meer dezelfde ketens komen, als kleine winkels het niet redden.

Omdat het onderwerp gevoelig ligt bij deze coalitiegenoten, zal de VVD het voorstel niet al bij de indiening ondersteunen (‘meetekenen’), zegt fractievoorzitter Vincent Karremans. „Het punt is al bij de coalitiebesprekingen aan de orde gekomen, maar we hebben het toen open gelaten. En als puntje bij paaltje komt, zal de VVD vóór de verruiming van de winkeltijden stemmen. Het is al een oude wens van de VVD dat winkeliers zo veel mogelijk zelf mogen bepalen wat ze doen.”