Vaccinatie

Onderzoek naar verplichte griepprik zorgpersoneel

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) wil de mogelijkheid laten onderzoeken van een verplichte griepprik voor zorgpersoneel. Ook wordt gezocht naar andere mogelijkheden om de vaccinatiegraad te laten stijgen. Afgelopen winter was er een langdurige en zware griepepidemie in het land. Daarbij werden ongeveer 900.000 mensen ziek. Volgens het ministerie van Volksgezondheid overleden er naar schatting 9.500 mensen meer dan normaal. Blokhuis streeft daarom naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad in de zorg. (NRC)