Profiel

M/V in het nieuws

Bisschop Harrie Smeets: smaakmaker met de doorslaggevende stem

Bisschop Harrie Smeets
Bisschop Harrie Smeets ANP RAMON MANGOLD

Harrie Smeets wil graag bisschop naast en tussen de mensen zijn. „‘Gij zijt het zout der aarde’, zei Jezus tijdens de Bergrede tegen zijn apostelen. Maar zout moet niet ergens op tafel in een potje zout staan te zijn. Het dient om smaak te geven aan het leven van mensen, gelovigen en niet-gelovigen.” Ook de wapenspreuk die hij als bisschop kiest getuigt van een houding in de lijn van paus Franciscus: „In Godsnaam mensen liefhebben.”

De benoeming van Smeets (57) tot bisschop van Roermond liet lang op zich wachten. Zijn voorganger Frans Wiertz kondigde in de lente van 2017 al aan dat hij aan het einde van dat jaar zou stoppen, als hij 75 zou worden. De lange benoemingstermijn zou te maken kunnen hebben met de machtsverhouding in de Nederlandse kerkprovincie: met drie behoudende bisschoppen op de lijn van kardinaal Wim Eijk en drie iets vooruitstrevendere bisschoppen op de lijn van paus Franciscus kan de zevende, die in Limburg, de doorslaggevende figuur zijn. De Limburger meldde dit voorjaar dat het Vaticaan een door het bisdom en de Nederlandse bisschoppenconferentie opgestelde lijst met kandidaten zou hebben afgewezen. Volgens Smeets waren de drie daarop genoemde mannen niet beschikbaar, waarna men uiteindelijk bij hem uitkwam.

Vorige week maandag belde de pauselijke nuntius hem. Aan weigeren heeft hij geen moment gedacht. „Bij mijn wijding heb ik me beschikbaar gesteld aan de kerk. Dan kan ook dit de consequentie zijn.”

Smeets werd geboren in Heerlen en groeide op in Born. Hij rondde eerst een studie Nederlands af, voordat hij op zijn 25e aan een priesteropleiding op Rolduc in Kerkrade begon. „Ik voelde me altijd al thuis in de kerk, maar was aanvankelijk niet zo bezig met God. God was kennelijk wel bezig met mij.”

Als kapelaan en pastoor werkte Smeets in Weert, Thorn, Wessem, Maastricht en Venray. „Ik heb zo’n beetje alle hoeken van het bisdom gezien, behalve het Heuvelland.” Smeets verwierf naam als man die mensen bij elkaar houdt, en een goede preker. De afgelopen drie jaar maakte Smeets als kanunnik al deel uit van het hoogste adviescollege van het bisdom, het Kathedraal Kapittel, en was hij betrokken bij de benoeming van nieuwe priesters.