Minister Slob trekt 21 miljoen euro extra uit voor zij-instromers onderwijs

Veel mensen willen best leraar worden, maar vinden het te duur en tijdrovend om hun lesbevoegdheid te halen.

Een demonstratie tegen de problemen in het primair onderwijs vorige maand in Rotterdam.
Een demonstratie tegen de problemen in het primair onderwijs vorige maand in Rotterdam. Foto Koen van Weel/ANP

Er komt extra geld vrij voor zij-instromers die aan de slag willen als docent op basis- en middelbare scholen. Daarnaast worden scholen in de Randstad die kampen met een groot lerarentekort financieel ondersteund. Het kabinet trekt in totaal 21 miljoen euro uit, zo maakte minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs donderdagmiddag bekend tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Eind september werd duidelijk dat de subsidiepot voor het lerarentekort zo goed als op is. Ondertussen stapelen de problemen zich op, met name in het basisonderwijs. Doordat veel leraren de komende jaren met pensioen gaan en de instroom van jonge leraren beperkt is, ontstaat in 2020 naar verwachting een tekort van vierduizend fte, waarschuwde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) eerder.

Lees ook: Het kabinet wil dat ook deeltijdstudenten aan de pabo betaald les mogen geven. De vakbond is “heel teleurgesteld”.

Ondertussen zijn er veel mensen die best leraar willen worden. Uit onderzoek blijkt dat 40 procent van de beroepsbevolking interesse heeft in het leraarschap. Veel van hen vinden het echter te duur en tijdrovend om hun lesbevoegdheid te halen.

Meerdere posten

Het geld dat nu extra vrijkomt wordt verdeeld over meerdere posten. Zo trekt Slob vier miljoen uit voor het lerarentekort in het basisonderwijs en ook vier miljoen om in 2019 zij-instroom op zowel basis- als middelbare scholen mogelijk te maken. Voor zij-instromers in het middelbaar onderwijs was eerder al 8 miljoen vrijgemaakt.

De overige 13 miljoen euro gaat naar plekken waar het lerarentekort het meest nijpend is, zoals de vier grote steden in de Randstad. Daar kunnen regio’s zelf oplossingen aandragen in ruil voor subsidie.

Ondanks het extra geld blijft de roep om permanente oplossingen bestaan. “Alleen structurele maatregelen, zoals een beter salaris en minder werkdruk, kunnen het lerarentekort oplossen”, zegt voorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond AOb tegen persbureau ANP. Zij ziet graag meer geld gaan naar de huidige leraren.