Opinie

Generatie

Tijdens een familiebezoek lopen de gemoederen hoog op als de laatste ontwikkelingen rondom Kavanaugh en de situatie in Amerika worden besproken. Er wordt gediscussieerd over het contrast tussen de wereld waarin wij nu opgroeien en die van de jeugd van onze ouders. Een tante verzucht dat het toekomstbeeld met elke generatie meer kleur lijkt te verliezen. Het gesprek valt even stil van al die gedeelde weemoed, waarop mijn opa droogjes opmerkt: „Nou ja, ik zat in een concentratiekamp.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl