Brieven

Brieven nrc.next 10/10/2018

Vertrek Pechtold

Wat moet Wilders nu?

Een van de korte verhalen van de Russische schrijver Anton Tsjechov gaat over twee patiënten die op eenzelfde afdeling van het ziekenhuis leven. Ze haten elkaar gepassioneerd. Er gaat geen dag voorbij dat ze niet op elkaar vitten, totdat de verpleegster de ene patiënt meldt dat de ander dood is gegaan, in de verwachting euforie daarover te ontmoeten. In plaats daarvan ligt ook de andere patiënt even later dood op de ziekenhuisvloer. De vete met zijn rivaal gaf zijn leven betekenis, maar na de dood van de ander had het dat verloren: de twee konden niet met elkaar leven, maar ook niet zonder elkaar. Zal het Geert Wilders net zo vergaan na het vertrek van Alexander Pechtold?

Overheidsuitgaven

Lenen voor de toekomst

De overheid is geen bedrijf, zeker niet. Maar net zoals bedrijven dat doen investeert de overheid, in infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, enz. Elke eerstejaarsstudent economie, zeker als ze van mij college hebben gehad, kan u vertellen dat je voor investeringen mag lenen. En over leningen betaal je rente. Het is dan ook enigszins pijnlijke onzin als NRC in zijn Commentaar beweert (Het begrip minder kent de Tweede Kamer helaas niet meer, 5/10) dat een rentebetaling over staatsschuld „weggegooid geld” is.


oud-hoofddocent monetaire economie, Erasmus Univ.

Ziekenhuizen

Stop met die piepers

Patiëntenzorg is complexer dan verkeersdeelname. Toch staan we nog steeds toe dat artsen zich doorlopend laten storen door hun piepers, zoals te lezen in het artikel van Emma Bruns (Haastige spoed, 6/10). En dat terwijl het boetebedrag voor appen en bellen achter het stuur 230 euro bedraagt en er een publiekscampagne gaande is dat rijden en appen niet veilig samen gaan. Tussen half 2015 en half 2016 overleden circa 1.035 patiënten door zorggerelateerde schade die waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden. Ook wij artsen kunnen niet multitasken, dus zou een onmiddellijk verbod op het gebruik van de mobiele telefoon tijdens de directe patiëntenzorg de zorg al een stuk veiliger maken.


expert patiëntveiligheid/radioloog Jeroen Bosch Ziekenh.

Spitsuur

De kat te duur?

Studenten Alex, Raoul en Janneman wonen in het prijzige centrum van Amsterdam. Ze hebben geen gebrek aan geld, met hun eigen bedrijfjes in de onlinemarketingsfeer, aandelen in een medisch bedrijf, en daarnaast studiefinanciering en een bijdrage van hun ouders (‘Wie niet afwast moet een kratje bier kopen’, 6/10). Ze gaan graag uit en lusten wel een drankje of wat. Maar als hun gemeenschappelijke kat ziek wordt en de behandeling 700 euro blijkt te kosten, kunnen ze dat „niet betalen” en moeten ze hem „inleveren” bij het asiel. Duidelijker kan de mentaliteit die in deze kringen heerst, niet worden geschetst. Wat een armoede in al hun geëtaleerde rijkdom.

Euthanasie

Sterven doen we allen

De kop van het artikel Voor niet-stervenden is euthanasie niet bedoeld van Damiaan Denys en René Héman (8/10) bevreemdt mij. Ieder mens is toch immers stervende? Dat is nu eenmaal het lot van mens zijn. Zoals Bob Dylan al schreef: „he not busy being born is busy dying”. En ieder mens heeft dan ook een recht om uit het leven te stappen wanneer zij of hij dat wil. Of iemand daarbij psychiatrisch patiënt is of niet is volkomen irrelevant.


Via nrc.nl