Brieven

Brieven

In media en politiek is een discussie ontbrand over hulporganisatie Siriz. Aanleiding is een opiniestuk van het Humanistisch Verbond in NRC, Geen subsidie voor anti-abortuslobby (31/8). Siriz wil door middel van voorlichting onder jongeren het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. De hulporganisatie verleent kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. In 2017 hebben wij 4.500 vrouwen begeleid.

Siriz is volstrekt transparant over zijn drijfveren. Onze inzet is erop gericht meer keuze te bieden dan begripvol instemmen met de wens van een vrouw die op dat moment en om wat voor reden ook, haar zwangerschap wil beëindigen. Vanuit professioneel weten en handelen is het zelfbeschikkingsrecht van de cliënt evident. Wij gaan in op de emotionele aspecten van alle opties die een vrouw heeft, dus ook abortus. Dat is behulpzaam bij de verwerking van haar uiteindelijke beslissing.

Siriz werkt nauw samen met andere veldpartijen, zoals Fiom, GGD GHOR Nederland en Rutgers, en zit in de taskforce Jong Ouderschap Onbedoeld Zwanger (JOOZ) om in samenspraak met het ministerie van VWS de preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap in Nederland te verbeteren. Samen hebben we een groot bereik en weerspiegelen daarmee de diversiteit van de Nederlandse maatschappij. Het kan niet zo zijn dat de geldkraan voor Siriz wordt dichtgedraaid omdat het Humanistisch Verbond roept dat er sprake is van het opdringen van een religieuze moraal. Van opdringen is geen sprake. Er zijn talloze hulp- en zorgorganisaties met een christelijke oorsprong of overtuiging. Gaan die ook allemaal hun subsidie verliezen?


bestuurder Siriz