Rob Jetten tekstvast in eerste toneelstukje

De Haagse Stemming Vandaag bezoekt Angela Merkel premier Mark Rutte. Schrijf je in om deze politieke nieuwsbrief per mail te ontvangen.

D66-fractievoorzitter Rob Jetten heeft nu nog vooral vrienden. Marianne Thieme verlaat plots - en hopelijk tijdelijk - het Binnenhof. En Frans Timmermans wil nog hogerop in Brussel.

BEZWERINGSFORMULES: De politieke variant van Lionel Messi, het slimste en aardigste jongetje van de klas en een onberispelijke liberaal, op het saaie af, zo omschrijven bekenden de nieuwe D66-fractieleider in een portret in NRC. Maar direct na zijn benoeming door de fractie gisteren viel Rob Jetten (31) vooral op door zijn ingestudeerde, nietszeggende zinnetjes. “Mooie woorden zijn zowel zijn kracht als zijn zwakte”, zegt een politieke tegenstander uit Nijmegen. Jettens verkiezing dinsdag was overigens een toneelstukje. De fractie had maandag buiten Den Haag al voor hem gestemd en zijn kandidatuur was bovendien ruim voor Pechtolds vertrek voorgekookt. Dat hij “unaniem” gesteund werd, zoals D66’ers benadrukken, is een bezweringsformule. Om te verhullen dat er wel degelijk enige verdeeldheid was en Salima Belhaj zich had opgeworpen als serieuze tegenkandidaat.

DIERENVERVANGERS: Een andere fractievoorzitterswissel kreeg minder aandacht, maar Marianne Thieme heeft de Tweede Kamer - tijdelijk - verlaten. Esther Ouwehand neemt de fractieleiding waar. Onduidelijk is wat er met Thieme, die de afgelopen weken gewoon aan debatten deelnam, aan de hand is, maar ze heeft tot februari ziekteverlof opgenomen. Christine Teunissen, een groot Partij voor de Dieren-talent, zegt haar senatorschap en haar gemeenteraadlidmaatschap in Den Haag op om de Kamer in te gaan. Opmerkelijk genoeg liet zij die eer kort geleden nog aan zich voorbij gaan, toen de PvdD de kandidatenlijst afging op zoek naar een invaller voor het zwangere Kamerlid Femke Merel van Kooten.

OPVOLGAMBITIES: Ook Frans Timmermans (PvdA) wil graag iemand opvolgen, Europees Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker, om precies te zijn. Vanmiddag om 17.00 uur maakt de eurocommissaris in zijn thuisstad Heerlen zijn kandidatuur als ‘spitskandidaat’ van de Europese sociaal-democraten én als PvdA-lijsttrekker bekend. De oud-minister van Buitenlandse Zaken maakt goede kans de linkse voorman te worden, maar dat de sociaal-democraten de Commissie-voorzitter mogen leveren na de Europese verkiezingen van mei, is onwaarschijnlijk. Wel positioneert Timmermans zich zo opnieuw voor een andere topfunctie in Brussel. Waar hij overigens niet alleen de steun van zijn eigen leden en Europese familie, maar ook die van het kabinet voor nodig heeft. En om die te behouden moet hij niet té links gaan klinken.

KLIMAATURGENTIE: De overheid moet burgers beter beschermen tegen de “ernstige dreiging” van klimaatverandering, zo oordeelde het gerechtshof in Den Haag gisteren in de door Urgenda aangespannen zaak. Een bevestiging van de baanbrekende uitspraak die de rechtbank al eerder deed in het voordeel van de klimaatstichting. Door de uitspraak moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent verminderen ten opzichte van 1990. Volgens de laatste prognoses blijft Nederland daaronder steken. Al is Klimaatminister Eric Wiebes daar optimistischer over. Hij overweegt “uit principe” wel tegen het vonnis in cassatie te gaan omdat de rechter met dit vonnis op de stoel van de politiek zou zijn gaan zitten. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven pleitte er bij Europese collega’s voor de maximale uitstoot van auto’s verder terug te dringen dan de nu afgesproken 35 procent. En het sneller sluiten van kolencentrales is weer een gespreksonderwerp aan het Binnenhof.

PROEFBALLONNETJES: De begroting van Algemene Zaken en het Koninklijk Huis staan vandaag op de agenda in de Kamer en dus staan de kranten vol met plannetjes over hoe de koning zijn bijdrage aan een beter milieu moet leveren. Van D66 moet hij vaker met de trein in plaats van het vliegtuig reizen. Van GroenLinks moet Rutte Willem-Alexander helpen met zonnepanelen op het dak van paleis Huis ten Bosch. En de PvdD dringt aan op het openstellen van zijn jachtterrein Het Loo. Het CDA neemt ondertussen alvast een voorschot op de begroting van VWS en vraagt de premier vandaag om 2 miljoen euro voor de 75-jarige herdenking van de bevrijding in 2020.

QUOTE VAN DE DAG:

“Zo heb ik je als politicus leren kennen: als een gecontroleerde sneeuwstorm. Uiterlijk altijd rustig en beheerst. Je spreekt beschaafd, bouwt goed getimede pauzes in en — daar ben ik jaloers op — je legt klemtonen precies waar je ze nodig vindt.”

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib complimenteert Alexander Pechtold in haar afscheidswoord over hem.