Verrassing: verkiezingsbeloftes worden nooit nagekomen

De Haagse Stemming Vandaag kiest D66 een nieuwe fractievoorzitter. Schrijf je in om deze politieke nieuwsbrief per mail te ontvangen.

De volgende fractieleider van D66 krijgt het sowieso moeilijk, in de coalitie en in de eigen partij. Bedrijven winnen in een formatie altijd meer dan burgers. En IND, UWV en Defensie zijn weer in opspraak.

PLACE YOUR BETS: Ongeveer de halve fractie lijkt in aanmerking te komen voor het voorzitterschap (of aanvoerderschap) van D66. Kiest de fractie voor jong talent à la Rob Jetten of Jan Paternotte, voor iets meer ervaring van bijvoorbeeld Vera Bergkamp, Sjoerd Sjoerdsma of Kees Verhoeven, of voor een tussenpaus zonder veel persoonlijke ambitie zoals Pia Dijkstra of Paul van Meenen? En welke status zal die voorman/-vrouw krijgen in de coalitie en de eigen partij? Een echte lijsttrekker en partijleider kiest D66 waarschijnlijk pas wanneer nieuwe Tweede Kamerverkiezingen in zicht zijn. Na de fractievergadering van D66 vanochtend weten we meer.

FORMATIEFAAL: Gisteren pakte Alexander Pechtold zijn verhuisdozen in en nam afscheid van zijn coalitiegenoten, met een onafgerond beraad over alternatieven voor het afschaffen van de dividendbelasting. De 1,9 miljard euro lijkt volledig ten bate komen aan het bedrijfsleven. Een vandaag verschenen dissertatie, Elke formatie faalt, zet uiteen hoe de bedrijfslobby er telkens weer in slaagt de eigen lasten te verlagen. Terwijl burgers de in verkiezingsprogramma’s beloofde lastenverlichting niet krijgen. “Keer op keer worden dezelfde verkiezingsbeloftes gedaan, maar ze worden nooit waargemaakt”, zegt econoom Wimar Bolhuis, de voormalig politiek assistent van Jetta Klijnsma (PvdA). Al scoren Nederlandse politici qua betrouwbaarheid in vergelijking met hun buitenlandse collega’s best goed.

BREXIT-INTEL: Bij de discussie over hoe Europa in het algemeen en Nederland in het bijzonder te lijden zal hebben onder de Brexit staat handel altijd centraal. Maar zijn de veiligheidsdiensten wel Brexit-proof? Bij de presentatie van de MIVD over de gesnapte Russische hackers in Den Haag schoof vorige week zelfs de Britse ambassadeur aan. De bilaterale samenwerking blijft zeker, zeggen deskundigen. Maar de Britse veiligheidsdiensten mogen straks misschien niet meer bij het Schengen-informatiesysteem, de reusachtige database met gegevens over verloren paspoorten, criminelen, terroristen en jihadstrijders. Toegang is alleen voor landen die de Europese databeschermingswetten én het gezag van het Europese Hof van Justitie accepteren. Doet het Verenigd Koninkrijk dat niet, dan kan dat ook voor Nederlandse informatie over bijvoorbeeld Russische spionnen en Syrische rebellen gevolgen hebben.

MISSTAND I: Een medewerker bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst die, met toegang tot de interne IND-systemen, een bedrijfje runde waarmee hij asielzoekers hielp met hun procedure. En een klokkenluider die klaagde over de slechte bereikbaarheid en de kille bedrijfscultuur binnen de dienst. Naar beide kwesties heeft de IND recent een integriteitsonderzoek ingesteld, ontdekte NRC. Zoals er veel integriteitsonderzoeken lopen binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid en aanverwante instituten. Er is “een externe deskundige gevraagd om te onderzoeken of de infrastructuur binnen de IND voldoende is ingericht en toegerust om schendingen van de integriteit te voorkomen en adequaat te reageren op meldingen van een mogelijke schending van die integriteit”, aldus een woordvoerder.

Misstand II: Ook bij het UWV blijkt meer aan de hand dan de eerder door Nieuwsuur ontdekte fraude van Poolse arbeidsmigranten met behulp van valse adressen en nepsollicitaties. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen blijkt bij het verstrekken van werkloosheidsuitkeringen niet te controleren of de ontvanger ontslagen is of zelf ontslag heeft genomen. Terwijl de WW alleen is bedoeld voor mensen in die eerste categorie. Ook hier zouden met name arbeidsmigranten misbruik van maken. En het UWV is volledig op de hoogte van de eigen nalatigheid, meldt Nieuwsuur.

Misstand III: Na vragen van NRC heeft het ministerie van Defensie militairen verboden om filmpjes van bombardementen te monteren met ‘machorock’ eronder. In presentaties met beelden van Nederlandse F-16’s die IS-doelen uitschakelen werd hardrock, heavy metal en trance gebruikt, soms met agressieve teksten als “burn motherfucker, burn”. Een woordvoerder van Defensie noemt dit nu “ontoelaatbaar”.

QUOTE VAN DE DAG:

“Met alleen een snelle keuze voor een nieuwe fractievoorzitter zou de partij het misverstand handhaven dat politiek succes alleen afhangt van merkvastheid en een herkenbaar gezicht. Maar sterke politiek begint daar nooit: die begint bij innerlijke overtuiging, en het vermogen mensen met andere ideeën, uit een andere wereld, te overreden.”

Politiek columnist Tom-Jan Meeus uit zijn hoop dat D66 niet alleen een nieuwe fractieleider kiest, maar er ook bij stilstaat of ze een politieke partij of een merk wil zijn.