Brieven

Brieven

Het geloof in global warming wordt wel eens verweten over te komen als een religie. Nuchtere mensen zien dat de CO2-uitstoot nagenoeg parallel stijgt met de groei van de wereldbevolking en dat vooralsnog wezenlijke problemen uitblijven. Klimaatfanatici blijven tegen beter weten in geloven dat we de CO2-uitstoot wezenlijk kunnen en moeten verminderen, anders zal de apocalyps onvermijdelijk losbarsten. Ook in het interview met Heleen de Coninck (‘Ik blijf geloven dat de wereld te redden is’, 6/10), een oprechte en intelligente klimaatdeskundige, komt tevens het beeld naar voren van een klimaatreligieuze. Echter wel een die dreigt van haar geloof af te vallen. Zij zegt eerst te blijven „geloven” dat het bijtijds goed komt. Doorvragend naar hoe waarschijnlijk zij het acht dat landen tijdig de consensus bereiken en maatregelen nemen om CO2-uitstoot te laten dalen, geeft zij echter als antwoord: „Vergeet het.” Er lijkt een pijnlijke worsteling tussen ratio en gevoel plaats te vinden. Tevens blijkt uit haar handelen dat zij zelf eigenlijk ook de moed een beetje heeft opgegeven. Zij geeft aan naar Zuid-Afrika op vakantie te gaan met het vliegtuig en naar Zuid-Korea om haar rapport te verdedigen. Dit maakt maar eens te meer duidelijk hoe moeilijk het is de daad bij het woord te voegen, zelfs als het je levensmissie is.