Brieven

Brieven 9/10/2018

Youp en #MeToo

Beducht voor zo’n man

Als trouw lezer van Youp van ’t Hek wil ik graag reageren op zijn reacties op de #MeToo-kwestie. Als jong meisje van twaalf of dertien jaar oud hielp ik vaak mijn vader in de solexwerkplaats. Er kwam regelmatig een man met zijn solex. Hij belaagde mij met oneerbare voorstellen en opmerkingen en probeerde mij te grijpen. Wij kinderen noemden hem de ‘bolle (= ‘stier’) op de bromfiets’; hij was heel groot en dik en ongewassen en puilde over zijn solex heen. Ik was bang voor hem, heel bang, temeer omdat mijn vader, bang om een klant te verliezen, dit gedrag toejuichte en vond dat ik aardig voor hem moest zijn. Ik begreep nog niet goed wat die man eigenlijk wilde maar voelde intuïtief aan dat het niet deugde. Als ik hem hoorde aankomen rende ik naar huis en vertelde mijn moeder dat ‘hij’ er weer was. Mijn moeder hield mij wel binnen, maar beschermde mij niet door met mijn vader hierover te praten.

Is er dus ‘niks gebeurd’? Toch wel! Nu ben ik tachtig jaar en het staat me nog steeds helder voor de geest, de angst voor die enge kerel en ik zie nog steeds dit mannelijke gedrag, en ik ben nog altijd beducht voor zo’n man, ook al overkomt het mij niet meer. Het zit in mijn lijf en geest, #MeToo: een vrouw wordt heel vaak niet gerespecteerd en mag niet zijn wie ze is. Ik kan me voorstellen dat Youp van ’t Hek met zijn betrokkenheid bij Wakker Dier ook wil bijdragen aan de bewustwording in onze samenleving van dit gedrag door mannen, misschien onder de noemer ‘Wakker Mens’. Zolang men niet beter weet, kan het nooit veranderen en zullen vrouwen niet normaal met respect behandeld worden. Daarom #MeToo.

IS-tweet

Check je definities

Een vreemd interview zaterdag in NRC met Yasmina Haifi, die IS een complot van de zionisten vond/vindt en deze mening de wereld in twitterde (Spijt van haar tweet heeft ze nog steeds niet, 6/10). Deze beleidsambtenaar van Justitie zou voorbeeldig geïntegreerd zijn, wat dat ook zijn mag. Vervolgens geeft ze aan dat alle verwarring om haar tweet komt omdat „het begrip zionisme in Nederland een andere lading heeft dan elders”. Ik betwijfel dit betekenisverschil. Nederland tegen de rest van de wereld? Ongeloofwaardig. En stel dat er zo’n fundamenteel verschil in definitie over het begrip zionisme bestaat, dan zou ze dit betekenisverschil gewoon moeten weten, als goed geïntegreerd persoon, zeker in haar functie. Wanneer wij zeggen dat zionisten een complot smeden, dan bedoelen we, aansluitend bij het historische antisemitisme, dat de Joden achter IS zitten, net als achter de aanslag op de Twin Towers en vroeger achter de vergiftigde waterputten. Een excuus zou beter op zijn plaats zijn, in plaats van een volmondig beamen dat ze geen spijt heeft van de uitspraak. Sommige definities kun je maar beter even checken voordat je er hevige uitspraken over doet.

Taalbeheersing

Voorschool is onmisbaar

Volgens mij heeft Klaas Dijkhoff (VVD) groot gelijk dat ouders in achterstandswijken verplicht moeten worden hun kinderen Nederlands te laten leren voor ze vier jaar zijn. Dat blijkt ook uit de ongerijmde conclusie van het artikel NRC Checkt: ‘Wie voor zijn vierde geen Nederlands spreekt, haalt achterstand nooit meer in’ (4/10): „Wie voor zijn vierde geen Nederlands spreekt, hoeft geen achterstand op te lopen, maar kinderen in de wijken die Dijkhoff bedoelt, hebben het wel moeilijker.” Ja, de Nederlandse taal zal een kind van laagopgeleide niet-Nederlands sprekende ouders op den duur wel leren. Maar het gaat erom dat een taalachterstand aan het begin van de basisschool aan het eind van de rit blijkt: deze kinderen gaan vaak naar het vmbo, ze worden meestal als minder intelligent beoordeeld omdat hun taalontwikkeling zwak is. Ze lopen dus een levenslange maatschappelijke achterstand op. Dat je op je zeventiende nog goed Engels kunt leren is een irrelevant argument. Conclusie: de (gratis) voorschool is onmisbaar bij het bevorderen van taligheid van jonge kinderen. Waarom zijn kinderen steeds stiefkind van de rekening? Waarom verwaarloost de politiek het onderwijs al jarenlang? Omdat kinderen geen stemrecht hebben en niet voor hun belangen kunnen opkomen.