Brieven

Brieven nrc.next 8/10/2018

Scheefwoners (2)

Laat die mensen toch

Deze mensen moeten daar absoluut kunnen blijven wonen (Nooit hand opgehouden en nu ‘profiterende scheefwoner’?!, 05/10). Wat denkt men toch te winnen met de aanpak van die paar ‘scheefwoners’. De meesten gaan op den duur in een ‘betere’ wijk huren of kopen. Die paar die overblijven, laat ze toch. Niet mee bemoeien.


reactie via nrc.nl

Energietransitie

Dit is volksverlakkerij

Verzuipen, in de kou of failliet. Dat zijn de opties die de regering voor ons heeft in de energietransitie. Verzuipen als we niet tijdig de temperatuurstijging bedwingen; in de kou als onze huizen worden afgesloten van het gas of failliet als gevolg van de schuld die we moeten aangaan om onze huizen écht te kunnen verwarmen zonder fossiele brandstoffen. De suggestie wordt overal gewekt dat je er al bent met het vervangen van je cv door een warmtepomp of dat je met een investering van 35.000 euro je woning volledig ‘energieneutraal’ maakt, maar dat is volksverlakkerij. De praktijk leert dat je al een ton kwijt bent in het ‘neutraal’ maken van eenvoudige bestaande rijwoningen; zonder dat kun je niet eens zo’n warmtepomp toepassen. Dat bedrag verdien je echt niet terug met een lagere energierekening. Bovendien is die lagere energierekening kunstmatig en op termijn niet houdbaar. De zonnepanelen in de ‘energieneutraal’ gemaakte woningen leveren vooral stroom op zonnige dagen in de zomer, als deze in de vrije markt vrijwel niets waard is. En in de winter heb je nog steeds stroom nodig om met elektriciteit in plaats van gas je huis warm te krijgen. Alleen door de huidige salderingsregeling, die binnen enkele jaren verdwijnt, wordt de ‘opbrengst’ van de zonnepanelen kunstmatig extreem hoog gehouden. De keuze is niet makkelijk, maar vertel in ieder geval het eerlijke verhaal, namelijk dat de energietransitie ons heel veel geld gaat kosten!

vrouwenquotum

Je mag het niet zeggen

In de discussie over ongelijke kansen van man en vrouw gaat het veelal over hun onevenredige verdeling in bestuurlijke topfuncties. Het heersende axioma dicht dit toe aan discriminatie door de machtige man in de westerse, oosterse, zuidelijke en noordelijke culturen. Zelden steekt verontwaardiging de kop op over het schrijnende verschil in aantallen vrouwelijke en mannelijke toeschouwers op de voetbaltribunes, dáárvoor worden merkwaardig genoeg geen quota geëist. Je mag het niet zeggen, maar zou zich door natuurlijke selectie misschien toch een geslachtsgebonden verschil in interesse en ambitie voor bepaalde posities in de samenleving ontwikkeld kunnen hebben?

Berichtgeving Trump

Ik ben geen fan, maar …

Het valt mij op dat uw berichtgeving over Trump vrijwel altijd negatief is, zelfs als de feiten voor interpretatie vatbaar zijn. Neem het stuk over het familiefortuin van de president (‘Trump was al op achtjarige leeftijd miljonair via vader’, 4/10). Een groot deel gaat over de belastingontwijkende transacties die door instanties door de vingers werden gezien. Dit zegt vooral iets over het belastingklimaat. Nieuws is dat Trumps vermogen is gezakt van 4,5 miljard dollar in 2015 naar 3,1 miljard. Dit wordt onder meer toegeschreven aan het polariserende presidentschap dat Trump geen goed lijkt te doen. Zou het niet kunnen zijn dat de fulltimebaan van Trump als wereldleider een weerslag heeft op zijn zakelijk succes? Dus dat het juist een teken is van zijn goede presidentschap én onmisbaarheid in het imperium? Ik ben geen fan van Trump, maar verwacht wel neutrale berichtgeving.


bijzonder hoogleraar natuurbeleving, RUG

Probleemwijk

Wijk zonder inwoner?

In het commentaar Ook criminaliteit in probleemwijken vraagt rechtsstatelijk beleid (2/10) staat de zin: „Maar helaas wekt Dijkhoff toch het misverstand dat het hem niet om de problemen in de wijken gaat, maar om de bewoners ervan.” Zijn er dan ook probleemwijken zonder inwoners?