Brieven

Brieven NRC Handelsblad 8/10/2018

vrouwenquotum

Je mag het niet zeggen

In de discussie over ongelijke kansen van man en vrouw gaat het veelal over hun onevenredige verdeling in bestuurlijke topfuncties. Het heersende axioma dicht dit toe aan discriminatie door de machtige man. Zelden steekt verontwaardiging de kop op over het schrijnende verschil in aantallen vrouwelijke en mannelijke toeschouwers op de voetbaltribunes, dáárvoor worden merkwaardig genoeg geen quota geëist. Je mag het niet zeggen, maar zou zich door natuurlijke selectie misschien toch een geslachtsgebonden verschil in interesse en ambitie voor bepaalde posities in de samenleving ontwikkeld kunnen hebben?

Energietransitie

Dit is volksverlakkerij

Verzuipen, in de kou of failliet. Dat zijn de opties die de regering voor ons heeft in de energietransitie. Verzuipen als we niet tijdig de temperatuurstijging weten te bedwingen; in de kou als onze huizen van hogerhand worden afgesloten van het gas; failliet als gevolg van de onbetaalbare schuld die we moeten aangaan om onze huizen écht te kunnen verwarmen zonder fossiele brandstof.

De suggestie wordt overal gewekt dat je er al bent met het vervangen van je cv-ketel door een warmtepomp of dat je met een investering van zo’n 35.000 euro je woning volledig ‘energieneutraal’ maakt. Dat is volksverlakkerij. De praktijk toont aan dat het ‘energieneutraal’ maken van eenvoudige bestaande rijwoningen met een warme jas en energiezuinige installaties al 100.000 euro kost; zonder deze ‘jas’ kun je een energiezuinige warmtepomp niet eens toepassen. Dat bedrag verdien je niet terug met een lagere energierekening.

Bovendien is die lagere energierekening kunstmatig en op termijn onhoudbaar. De zonnepanelen in de ‘energieneutraal’ gemaakte woningen leveren vooral stroom op zonnige dagen in de zomer, als deze op de vrije markt vrijwel niets waard is. En in de winter heb je nog steeds stroom nodig om met elektriciteit je huis warm te krijgen. Alleen door de huidige salderingsregeling, die binnen enkele jaren verdwijnt, wordt de ‘opbrengst’ van de zonnepanelen kunstmatig extreem hoog gehouden. De keuze is niet makkelijk, maar vertel in ieder geval het eerlijke verhaal, namelijk dat de energietransitie ons heel veel geld gaat kosten!

Berichtgeving Trump

Ik ben geen fan, maar...

Het valt mij op dat uw berichtgeving over Trump vrijwel altijd negatief is, zelfs als de feiten voor interpretatie vatbaar zijn. Neem het stuk over het familiefortuin van de president (‘Trump was al op achtjarige leeftijd miljonair via vader’, 4/10). Een groot deel hiervan gaat over de belastingontwijkende transacties die door instanties door de vingers werden gezien. Dit zegt volgens mij vooral iets over het belastingklimaat. Het belangrijkste nieuwsfeit is dat Trumps vermogen is gezakt van 4,5 miljard dollar in 2015 naar 3,1 miljard nu. Dit wordt onder meer toegeschreven aan het polariserende presidentschap dat Trump geen goed lijkt toe doen. Maar zou het niet net zo goed kunnen zijn dat de fulltime baan van Trump als wereldleider een weerslag heeft op zijn zakelijk succes? Dus dat het juist een teken is van zijn goede presidentschap én onmisbaarheid in het imperium? Ik ben geen fan van Trump, maar verwacht wel neutrale berichtgeving.


Bijzonder hoogleraar natuurbeleving, RUG

Probleemwijk

Wijk zonder inwoner?

In het Commentaar Ook criminaliteit in probleemwijken vraagt rechtsstatelijk beleid (2/10) staat de zin: „Maar helaas wekt Dijkhoff toch het misverstand dat het hem niet om de problemen in de wijken gaat, maar om de bewoners ervan.” Mijn vraag luidt: zijn er ook probleemwijken zonder inwoners?

Correcties/aanvullingen

Charles Aznavour

De kop Voor de Fransen was de geboren Armeniër een modelmigrant (2/10, p. 7) is onjuist. Zoals in het artikel stond, is Aznavour in Parijs geboren. Hij kreeg bij geboorte de Franse nationaliteit.