Brieven

Brieven

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Veel mensen zien ongezond gedrag zoals roken, veel en vet eten, veel drinken, veel snoepen en weinig bewegen als de oorzaak van een ziekte. Maar wie zoveel eet, drinkt, snoept en rookt, ís al ziek. Al dat eten, drinken, snoepen zijn symptomen van een ziekte. En die ziekte bestaat eruit dat iemand dingen doet die niet goed voor hem of haar zijn.

Uiteraard heeft dat ongezonde gedrag op den duur een negatieve invloed op de fysieke gesteldheid. En daar zit ’m ook het probleem bij de voorgeschreven diëten of leefstijladviezen. Mensen krijgen te horen dat ze moeten stoppen met het overmatig eten, drinken en snoepen. Dat ze meer moeten gaan bewegen. Kortom, dat ze moeten stoppen met het vertonen van de symptomen van hun ziekte. Alsof je tegen iemand met een blaasontsteking zegt dat zij moet ophouden met plassen. En daar blijft het bij. Maar dat is wel een heel beperkte en tamelijk bizarre invulling van het vak van genezer.

Hoe kan hun ongezonde gedrag wel worden veranderd? Met de huidige medicatie lukt het niet. Er zou een middel moeten worden gevonden dat iets doet aan die ongezonde neigingen, waardoor de patiënt gezonder gaat leven, zonder dat hij daar bewuste controle over heeft. Helaas, op dat vlak bereikt de reguliere geneeskunde niet zo veel.