Brieven

Brieven 6/10/2018

Appverbod op fiets

Mag bellen wel?

Inderdaad, je moet niet appen op de fiets (Appen op de fiets vanaf juli 2019 verboden, NRC 26/9). Er gebeuren immers te veel ongelukken op de fiets omdat mensen appen of bellen. Alleen, zo’n verbod moet ook worden bijgehouden. Volgens de politie is dit „eenvoudig te handhaven”. Daar heb ik vraagtekens bij. Agenten kunnen immers geen kenteken opschrijven en kunnen ook moeilijk de politieauto midden op de weg neerzetten om naar het fietspad te lopen. Ik ben benieuwd hoe de politie ervoor gaat zorgen dat niemand nog achter zijn telefoon zit in het verkeer.

Overigens zou ik het wel fijn vinden als je met oortjes in op je fiets mag bellen en naar muziek luisteren. Op die manier kun je nog wel opletten in het verkeer.

,
scholier van het Rhedens Rozendaal

ING (1)

Politiek is schuldig

In een interview geeft ING-commissaris Henk Breukink zijn opvatting weer (Politici moeten hun toon matigen, NRC, 4/10). En die luidt dat de politiek gewoon moet doen wat goed is voor de bank. Zulke arrogantie is tekenend voor de verhouding tussen de grote bedrijven en de politiek – en daar is de politiek zelf grotendeels schuldig aan. De kwestie dividendbelasting is nog zo’n voorbeeld. De politiek heeft zich chantabel gemaakt. Om dan vervolgens kritiek op datzelfde bedrijfsleven te hebben, lijkt mij nogal ‘taal voor de bühne’.

ING (2)

Arrogantie

In NRC lees ik het interview met ING-commissaris Henk Breukink. Wat een schoolvoorbeeld van de arrogantie van de macht. De minachting voor het publiek straalt er vanaf. Breukink is er zich geen moment van bewust dat hij het ook over zijn klanten c.q. belastingbetalers heeft. Zij moeten straks weer opdraven om de tent overeind te houden. Schaamteloos.

ING (3)

En de VVD dan?

Het is goed dat ING-commissaris Henk Breukink reageert op de opmerkingen uit onder meer de VVD-fractie. Daar gaat in een maand meer fout dan bij ING in een paar jaar. Daarbij is ING ook nog eens een maatje groter dan de VVD-fractie. Bovendien kan een rekeninghouder zo naar een andere bank als het hem niet bevalt. Maar aan die Kamerleden zit hij voor vier jaar vast.

ING (4)

Op naar Triodos

Hoe kan ING-commissaris Henk Breukink klagen over het toenemende wantrouwen in de samenleving? Mijn oranje pas brandde afgelopen maand in mijn zak. Ik was lid van een club die grootschalig witwassen faciliteerde. Om over de investeringen van ING in ontbossing en vervuilende industrieën maar niet te spreken. Door de reeks aan codes en geheime envelopjes lijkt het openen van een rekening bij Triodos op een Escape room. Het was leuker dan ik dacht. k ben eruit gekomen.

Rede van Kaag

Slechte verstaander

Tweede Kamerlid Thierry Baudet maakte D66-minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) het verwijt dat zij in haar Abel Herzberglezing van 30 september haar eigen oproep tot dialoog niet serieus neemt (Kaag maakt een karikatuur van haar oproep tot ‘dialoog’, 2/10). Dan zou je een weloverwogen, inhoudelijk antwoord verwachten, zoals die te lezen is in de column van Paul Scheffer (De uitputting van het liberale wereldbeeld, 2/10).

Baudet toont zich niet alleen een opgewonden standje maar ook een slecht verstaander. Het laatste wat je in de lezing kan vinden is dat Kaag, zoals Baudet ten onrechte beweert, „haat en intolerantie preekt”. Wel waarschuwt zij voor een toenemend gebrek aan respect voor fundamentele waarden in onze samenleving. De opinie van Baudet toont perfect haar gelijk aan.

Werkdruk artsen

Respecteer de wet

Het lijkt me hoog tijd om de arbeidsomstandigheden van jonge artsen eens kritisch te bezien (Een werkweek van 48 uur is zeldzaam, NRC, 15/9). De arbeidstijdenwet wordt kennelijk niet gerespecteerd in de medische wereld. Als jonge mensen uit het vak stappen omdat het veel te zwaar is, dan is dat heel ernstig. Immers, die jonge artsen hebben vele jaren gestudeerd en promotieonderzoek gedaan, waarmee grote investeringen zijn gemoeid. Die investeringen gaan op deze manier verloren, en de getroffen artsen verliezen hun toekomstperspectief.

Tommy Wieringa

Doe mij maar zo’n neppe Amerikaan

Ik woon in het noordwesten van Amerika. Op 15 september downloadde ik de krant en las ik de column Genoegens van Tommy Wieringa. Het ging gelijk fout. Waarom bagatelliseer je een sport waarvan je zelf aangeeft dat je hem niet doorgrondt? („te veel statistieken en onderbrekingen, opgeluisterd door immer grijnzende dansmariekes die de beentjes in de lucht gooien”). Maar de meeste moeite had ik met de passage „het gebruikelijk stompzinnige Amerikaans optimisme”. Dat is zo typisch Nederlands. Het Amerikaanse optimisme is niet stompzinnig, maar juist enorm krachtig. Dit optimisme is wat Balkenende bedoelde met zijn verkeerd gekozen woorden over de VOC-mentaliteit die hij zo miste.

Ik hoor zo vaak dat Amerikanen nep en oppervlakkig zijn. Maar ik waardeer de oppervlakkige lach van een serveerster meer dan het oprechte chagrijn in menig restaurant in Nederland.

Pensioen voor zzp’er

Dat bepaal ik zelf

Vaak heeft goedbedoelde regelgeving onverwachte neveneffecten. Dat dreigt ook voor het uitgelekte pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers. De verplichte pensioenverzekering voor zzp’ers komt nog eens bovenop eerdere plannen voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

Wat betekent dit voor de zzp’er die onregelmatig een klusje doet? De kosten staan dan al gauw niet meer in verhouding tot de opbrengsten. De zzp’er zal zijn zzp-status daarom opgeven en stoppen met werken, of hij voelt zich aangezet om zwart te gaan werken. Dan kan niet de bedoeling zijn.

Zzp is geen eenheidsworst. Laat daarom de keuze voor pensioenvoorziening en arbeidsongeschiktheidsverzekering bij de individuele zzp’er.

Hij is immers zelfstandig ondernemer.