Brieven

Aantal reizigers Noord/Zuidlijn minder dan voorspeld

In ‘Vijf procent meer reizigers in ov door komst van Noord/Zuidlijn’ (A’dambijlage 29 september) beschrijft u enkele stations met hun dagelijks aantal gebruikers.

Boeiend om die te vergelijken met eerdere voorspellingen, genoemd op testmee.gvb.nl/stations. Station Noord: 14.000 reizigers, voorzien was 41.000 reizigers; station CS: 23.000 reizigers, voorzien was 35.000 reizigers; station Noord: 12.000 reizigers, voorzien was 43.000 reizigers.

Grote verschillen, met een opvallende onderschatting van het gebruik van CS. Ook valt op dat station Noord drukker is dan Zuid.

Nu gebruiken zo’n 84.000 reizigers deze nieuwe lijnen. Dat moet straks 120.000 per dag worden, ofwel zo’n 50 procent meer. Ook als we die groei verwerken voor elk van de eerder genoemde stations, blijven de verschillen aanzienlijk.

Dat het aantal reizigers gegroeid is, verbaast niet echt. Zoals bekend zorgt de Noord/Zuidlijn en het aangepaste lijnennet voor meer overstappers. Het GVB telt het aantal instappers, dus bij elke overstap wordt de reiziger opnieuw geteld. Alleen al meer overstappen betekent meer reizigers in deze benadering.

Roland HaffmansAmsterdam