Examendebacle

‘Docenten negeerden regels’

De schoolleiding en docenten van VMBO Maastricht hielden zich niet aan de regels voor school- en eindexamens, concludeert de Inspectie van het Onderwijs in een eerste rapport over de examenproblemen bij de school. Geen enkele examenkandidaat had het volledige schoolexamen afgerond voordat het centraal examen begon, hoewel dat verplicht is. De examens van 353 vierdejaars werden ongeldig verklaard. (NRC)