Brieven

Brieven

Foto iStock
Foto iStock

Geesteswetenschappen studeren is leuk, maar je maakt geen grote kans op werk (Vind maar eens eenbaan met filosofie, 1/10). Dat is de waarschuwing die je sinds decennia verneemt. Toen ik in 1975 in Frankfurt begon met mijn studie filosofie had ik de aarzelende woorden van mijn moeder in mijn hoofd: „En wat kun je dan daarmee?” Geneeskunde zou volgens haar een betere keuze zijn. Want als arts kon je veel geld verdienen. Inmiddels werd de werksituatie voor artsen in Duitsland steeds moeilijker. Met de term „Ärzteschwemme” werd rond 1980 het overschot aan artsen omschreven. Kortom; niemand kan precies voorspellen wat de ‘banen van de toekomst’ (Klaas Dijkhoff, VVD) zullen zijn. Vanuit economisch perspectief moet je veeleer zeggen dat de arbeidsmarkt een grote dynamiek laat zien. De consequentie moet dan andersom zijn: niet het beroepsonderwijs maar Bildung is het beste onderwijs. Want met Bildung is bedoeld dat je leert in contexten te denken, verbanden te zien en tegelijk te differentiëren met de basiselementen van theorieën variabel om te gaan.

Werkgevers huren geen opleidingen in maar individuen. Je moet als goed opgeleide werknemer meer bieden dan kennis in informatica. En het oude woord voor dat ‘meer’ is Bildung. Het zou niet alleen jammer maar ook contraproductief zijn als we deze dimensie van kennis kwijtraken.


Filosoof