VN-hof: sancties VS tegen Iran mogen humanitaire hulp niet raken

trefwoord Internationale Gerechtshof in Den Haag wil dat de VS bepaalde sancties tegen Iran opheffen.

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft woensdag bepaald dat Amerikaanse sancties tegen Iran de humanitaire hulp aan dat land niet mogen schaden. Iran had in augustus een zaak aangespannen bij het hof, de hoogste rechtbank van de VN.

Rechters van het Internationaal Gerechtshof stellen dat bepaalde strafmaatregelen inderdaad een vriendschapsverdrag schenden tussen de twee landen uit 1955. Sancties die beperkingen opleggen aan de export naar Iran van medicijnen, medische apparatuur, voedingsmiddelen of die de veiligheid van de Iraanse burgerluchtvaart in gevaar brengen, moeten de VS opheffen.

Hoewel Teheran hoopte dat alle sancties geschrapt zouden worden, wordt de uitspraak gezien als een zege voor Iran. De regering reageerde verheugd. „Het besluit van de rechters laat zien dat de Islamitische Republiek [Iran] gelijk heeft en dat de Amerikaanse sancties tegen de Iraanse burgers illegaal en wreed zijn”, verklaarde het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Of de VS zich gaan houden aan de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof is de vraag. President Trump kondigde vorige week nog bij de Algemene Vergadering van de VN nieuwe sancties aan. Hij is erg sceptisch over internationale samenwerkingsverbanden zoals het Internationaal Strafhof in Den Haag.

De uitspraken van het Internationaal Gerechtshof zijn bindend, maar het kan die niet afdwingen. Zowel de VS als Iran legden eerdere bepalingen van het Internationaal Gerechtshof naast zich neer. De Amerikaanse regering stelde vorig maand dat Irans stap naar het Gerechtshof een poging was het juridische orgaan te misbruiken om zijn zin door te zetten.

De VS stelden sancties tegen Iran weer in, nadat de Amerikanen in mei uit de atoomdeal met Teheran waren gestapt. Volgens Trump is Iran nooit opgehouden met het ontwikkelen van atoomwapens. Het internationaal atoomagentschap (IAEA) stelde in augustus dat dit onwaar is – Iran heeft zich volgens de IAEA wel degelijk aan de afspraken uit het atoomakkoord gehouden.