‘VMBO Maastricht handelde in strijd met examenregels’

Examendebacle Dat het heel erg misging bij VMBO Maastricht, wordt nog eens bevestigd door de onderwijsinspectie.

Een leerling van VMBO Maastricht gooit een roos demonstratief in de prullenbak na het ophalen van haar diploma, eind augustus.
Een leerling van VMBO Maastricht gooit een roos demonstratief in de prullenbak na het ophalen van haar diploma, eind augustus. Foto Marcel van Hoorn/ANP

VMBO Maastricht heeft zich bij het beoordelen van de 354 eindexamenkandidaten van vorig jaar onvoldoende gehouden aan het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), het eigen examenreglement en wettelijke regels op dit gebied. Dat wordt nog eens bevestigd in een donderdag gepubliceerd rapport van de Inspectie voor het Onderwijs.

Lees over de maatregelen na het debacle: VMBO Maastricht bevreesd voor stigma

Het onderzoek maakt duidelijk wat er zoal misging. Bij de vakken Engels, wiskunde en maatschappijleer werden relatief de meeste toetsen gemist. Laatstgenoemde vak spande de kroon: daar ontbraken in totaal 1.956 toetsen. Het al eerder vastgestelde PTA werd naar aanleiding van lesuitval ongeoorloofd aangepast. Bij afwezigheid bij PTA-onderdelen kregen leerlingen een 1 of een 1,1. Van zo’n 1 moet eigenlijk de schoolleiding op de hoogte worden gesteld, die dan kandidaat, ouders en inspectie moet informeren. Dat gebeurde niet. Een 1,1 mag sowieso niet gegeven worden als een leerling niet heeft deelgenomen aan een toets.

Felle kritiek

Op 22 juni greep de inspectie in en kregen alle 353 geslaagden van VMBO Maastricht te horen dat ze alsnog gezakt waren. Inmiddels zijn 289 van hen alsnog geslaagd en dertig gezakt. 34 leerlingen doen in oktober examen.

Het college van bestuur van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) sluit zich aan bij de conclusies van het onderzoek, neemt daarvoor de verantwoordelijkheid en zegt dat passende maatregelen zijn genomen. Het contract van de naar aanleiding van het examendebacle fel bekritiseerde LOVO-bestuursvoorzitter André Postema werd vorige week met twee jaar verlengd.

Eerder deze week werd bekend dat ook 160 van de 316 huidige vierdejaars-leerlingen van VMBO Maastricht de komende tijd een of meerdere onderdelen van het PTA moeten inhalen.

Handelen van het bestuur

Na het donderdag gepresenteerde rapport volgen later nog de bevindingen van een kwaliteitsonderzoek van de Inspectie voor het Onderwijs bij VMBO Maastricht en elf andere middelbare scholen in Maastricht van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) en van een onderzoek naar het handelen van het bestuur van die scholenkoepel. De Auditdienst Rijk bekijkt ondertussen het optreden van de Inspectie van het Onderwijs tijdens de affaire.

Lees het onderwijsblog van NRC: Bij VMBO Maastricht was besturen op afstand juist het probleem