Europese Rekenkamer

Recordbedrag aan Europese subsidies nog op de plank

EU-lidstaten hebben moeite de budgetten op te maken die bedoeld zijn voor onder meer bestrijding van werkloosheid en stimulering van scholing en duurzame visserij. Vorig jaar was pas 16 procent uitgegeven van de miljarden die voor de periode 2014-2020 in de begroting zijn opgenomen. De 267 miljard euro die op een bestemming ligt te wachten is een record, meldt de Europese Rekenkamer in haar donderdag vrijgegeven jaarverslag. Dat de bestedingen achterblijven, heeft twee oorzaken. Enerzijds zijn de landen te weinig thuis in de complexe regels rondom EU-investeringsgelden, anderzijds zijn lidstaten niet altijd bereid of in staat de verplichte eigen bijdrage te voldoen die aan de investeringen is gekoppeld. Wie aanspraak wil maken op de gelden, moet minimaal de helft zelf inbrengen. (NRC)