Programmamakers vragen NPO bezuinigingen op te schorten

Programmamakers hebben dinsdag in een brief aan de NPO-directie aangedrongen de bezuinigingsplannen op te schorten. De plannen die vooral journalistieke programma’s raken, leveren „geen klimaat op waarin nieuwe ideeën kunnen bloeien”. Vorige maand bleek dat de NPO eenmalig 40 miljoen euro minder hoeft te bezuinigen. De briefschrijvers dringen erop aan deze compensatie „ten goede te laten komen aan de journalistieke programmering in een brede zin van het woord”.