Hof Den Haag

Sancties VS mogen humanitaire hulp aan Iran niet raken

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft woensdag bepaald dat Amerikaanse sancties tegen Iran de humanitaire hulp aan dat land niet mogen schaden. Iran had in augustus een zaak aangespannen bij het hof, de hoogste rechtbank van de Verenigde Naties onder verwijzing naar een vriendschapsverdrag tussen de Verenigde Staten en Iran uit 1955.

Rechters van het Internationaal Gerechtshof stellen dat bepaalde strafmaatregelen een schending betekenen van dit verdrag. Sancties die beperkingen opleggen aan de export naar Iran van medicijnen, medische apparatuur, voedingsmiddelen of die de veiligheid van de Iraanse burgerluchtvaart in gevaar brengen, moeten de VS opheffen.

De uitspraak wordt gezien als een overwinning voor Iran. Teheran reageerde dan ook verheugd. Of de VS zich gaan houden aan de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof is echter twijfelachtig. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo kondigde later op de dag prompt aan dat de VS het verdrag willen opzeggen. Op 4 november willen de VS nieuwe sancties tegen Iran laten ingaan. (NRC)