Brieven

Brieven

Het opiniestuk van Kamerlid Jan Paternotte en Europarlementariër Matthijs van Miltenburg, beiden D66, betreft een simpel pleit voor extra kosten voor de burger (Maak eens haast met de vliegende Tesla, 28/9). Vliegtaks dan wel accijns op kerosine zijn geen oplossing voor het probleem van milieuschade, zelfs niet in Europees verband. Het leidt tot grotere oneerlijke concurrentie vanuit Golfstaten en uiteindelijk een hogere totale uitstoot, vanwege passagiers die via deze hubs zullen gaan vliegen, in plaats van een directe vlucht te kiezen. Daarnaast zal het grote economische schade aan luchtvaartmaatschappijen uit Europa veroorzaken. Het volledig elektrische vliegtuig is niet meer dan een toekomstdroom. Wat wel zou werken: zorg er als politici voor dat het Single European Sky-verdrag zo snel mogelijk geïmplementeerd wordt. Dat is een taak waar politici voor aangesteld zijn en invloed op kunnen uitoefenen. Hoofdonderdeel hiervan is de mogelijkheid tot directe(re) routes van A naar B. Het klinkt gek, maar vaak moet er vanwege allerlei luchtruimrestricties binnen Europa tot wel tien minuten worden omgevlogen. Dit zou tot een enorme verlaging van de uitstoot leiden en tot lagere kosten voor luchtvaartmaatschappijen en passagiers. Anders gezegd, goedkoper vliegen met minder uitstoot, het is mogelijk.