Brieven

Brieven 3/10/2018

milieu (2)

110 km/u is snel genoeg

Om de uitvoering van het klimaatakkoord te bespoedigen, stel ik twee maatregelen voor: 1. Breng de snelheid op autosnelwegen terug naar 110 km. Dit levert niet alleen een megareductie in CO2-uitstoot op, maar heeft ook andere positieve effecten, zoals minder ongelukken en betere doorstroming. 2. Schaf de dividendbelasting niet af en gebruik de vrijkomende miljarden om de overige energietransitiemaatregelen te bekostigen.

Poëzie (1)

Niks homo-erotiek!

Soms denk je dat iemand het niet goed heeft gelezen. Dat was mijn eerste reactie toen iemand vertelde dat er bij een prachtig gedicht van Rumi stond geschreven dat hij „sexy homo-erotische verzen schreef” (Ellen Deckwitz kiest gedichten uit vakantielanden, 17/08). Ik ben stil van ongeloof en ontzetting als ik het artikel onder ogen krijg. Rumi (1207-1273) is een mysticus zoals er maar weinigen zijn.

Hij legt in zijn gedichten, en ik citeer zijn belangrijke Nederlandse vertaler Sipko den Boer, „nadruk op de ontzagwekkend schoonheid, vrijgevigheid, overvloed en betekenis van God, de Geliefde, de intieme Vriend”. Met hoofdletters! Niks homo-erotiek!

Zijn werk is één grote lofzang op de liefde die voelbaar wordt als je je openstelt voor een dieper weten. Ik gun de schrijfster haar manier van begrijpen, maar mijn hemel, wat wordt de dichter hier tekortgedaan.

Poëzie (2)

Gratis, onbetaald verslag

Tot mijn verbazing geen verslag over de Nacht van de Poëzie op 29 september in Utrecht. Het was een fantastisch feest, met de Dichter des Vaderlands, Ester Naomi Perquin, als welsprekende stalmeester. Ontroerende bijdragen ook van Benno Barnard, Anneke Claus, Anton Korteweg, Willem Jan Otten. Maar die van Arthur Japin was niet zo goed, die er met zijn verhaaltjes niets te zoeken had, wat hij zelf ook aangaf. Verder aansprekende interacts van Noa Wildschut (viool) en Willeke Alberti, die dansers aan de gang kreeg. Er waren gelukkig ook veel jongeren. Maar nu stop ik, anders doe ik onbetaald verslag voor NRC.

euthanasie

Die verklaring is heilig

Razernij maakt zich van mij meester bij het lezen van het interview met ethicus Berna van Baarsen (‘Stel meer morele vragen bij de toetsing van euthanasie’, 28/9). De toename van euthanasieverklaringen geeft aan hoe belangrijk men het vindt zelf te kunnen beschikken. Omgeving en artsen krijgen duidelijke instructies, waarin emotionele argumenten van nauw betrokkenen nooit mogen meetellen. Hoe komt Van Baarsen erbij dat de verklaringen momentopnames zijn? Wie een moment van twijfel over de zin van zijn of haar leven heeft, begint niet aan het werk van zo’n verklaring! Maar wie zorgvuldig en bij herhaling weegt wanneer dat leven geen zin meer heeft bij het vooruitzicht van ondraaglijk lijden, verdient het om gehoord en gevolgd te worden. Het is een grote denkfout waarde te willen hechten aan de mening van een dementerende. Maar wanneer die dementerende eerder als gezond, intact en weldenkend individu bij herhaling laat weten alleen in leven te willen blijven met die vermogens, hoe kan het dan dat anderen vinden die wens te moeten schenden? Van menswaardig denken en handelen gesproken.

Correcties/aanvullingen

Brexit

In het artikel De Britten kunnen EU economisch de oorlog verklaren (29/9, p. 24/25) staat David Davies vermeld als Brexit-hardliner. Dit moet echter David Davis zijn.

Schotland

In het artikel Waarom hoor je de Schotten niet meer (1/10, p. 14/15) staat dat 55 procent van de Schotten tegen de Brexit stemde. Dat moet 62 procent zijn.

Fotocredit Boeddha

Bij het artikel Boeddha in de kerk (15/9, p. L4-5) ontbrak in bronvermelding bij de foto van Wereldmuseum Rotterdam de naam Ger Eenens Collection.

Correctie (4 oktober 2018): In een eerdere versie van deze brievenrubriek werden Willem Jan Otten, Anneke Claus en Noa Wildschut foutief Willem Otten, Anne Claus en Nola Wildschut genoemd. Dat is hierboven aangepast.